AZ ÚR PECSÉTGYŰRŰJE

„Azon a napon, azt mondja a Seregeknek Ura, felveszlek téged Zorobábel, Sealtiélnek fia, én szolgám, azt mondja az Úr, és olyanná teszlek, mint egy pecsétgyűrű, mert téged választottalak el, azt mondja a Seregeknek Ura” (Hag 2:23).

Az Úr utolsó üzenetét az előzővel egy napon kapta Haggeus, kiegészítésként (lásd Hag 2:22-23). Isten figyelmeztetést adott, hogy az ítélet napján elpusztulnak majd országok és népek. Ám még ugyanazon a napon a próféta azt is kijelentette, hogy az Úr szolgája végrehajtja a rábízott feladatot, a megváltást. Ezt úgy érthetjük meg, hogy az ígéret végső és maradéktalan teljesedése majd csak a második adventkor és az utána következő időkben lesz meg.

A nemzet politikai vezetőjét a prófétai kijelentés kapcsolatba hozza Izráel királyának, Dávidnak dicsőséges uralmával, hiszen Zorobábel Joákin király unokája lévén a babiloni fogság után Dávid trónjának törvényes örököse volt. Júda kormányzójaként szolgált a perzsa Nagy Dárius király uralkodása idején és ő vezette a jeruzsálemi templom újjáépítését. A főpap pedig Jósua volt, aki szintén segített az építkezésben.

A próféta azt mondta, hogy Zorobábel lesz az Úr pecsétgyűrűje, ami a királyi hatalom és tulajdon bizonyítéka volt. Az Úr mint a törvényes dokumentumokat gyűrűjével megpecsételő király, az egész világ csodálatát felkelti szolgája munkája által. Természetesen semmiképp sem szabad alábecsülni Zorobábel fontos szerepét a templom újjáépítésében, de ő nem töltött be minden ígéretet, amit Isten Haggeus által adott neki. Az evangéliumok ihletett írói Dávid és Zorobábel utódjára, Jézus Krisztusra mutatnak, akinek személyében és szolgálatában találjuk a Biblia összes messiási próféciájának végső teljesedését.

Olvassuk el Lk 24:13-27 verseit! Különösen arra figyeljünk, amit Krisztus a két tanítványnak mond! Milyen fontos üzenetet közöl velük? Szavai miként mutatnak rá az ószövetségi próféciák megértésének fontosságára? Miért időszerűek ezek a próféciák még a mai keresztények számára is?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: