„AKIT MINDEN NÉPEK ÓHAJTANAK”

Milyen ígéretet találunk Hag 2:6-9 verseiben? Mit tudhatunk a teljesedéséről?

Isten bejelentette Haggeus által, hogy az Úr napján minden nép megremeg a nagy földindulásban, a templom pedig megtelik Isten dicsőségével. A próféta felszólította kortársait, hogy lássanak túl koruk küzdelmein, a szegénységen, és tekintsenek előre Isten országának dicsőségére, ami felé a templom is mutatott.

A jeruzsálemi templomot legfőképpen azért építették olyan pompásra, hogy méltó legyen Isten számára, aki megjelent benne. Ám e szöveg szerint az Úr kész volt a dicsőségesnél szerényebb házban is lakozni, majd pedig azt tündöklővé tenni. A népnek nem kellett túlzottan aggódnia amiatt, hogyan teremthetik elő a templom újjáépítéséhez szükséges anyagiakat. A világ minden kincse Istené, aki megígérte, hogy ebben az új házban fog lakni. Maga az Úr adott meg mindent, ami a templom dicsőségéhez kellett.

„Amint a nép törekedett a maga részét megtenni, Isten kegyelmét szívében és életében újra tapasztalta, s egyik üzenetet a másik után kapta Aggeus és Zakariás által. Az üzenetek Isten gazdag jutalmának ígéretét hordozták, azt, hogy valóra váltja annak a templomnak a dicsőségéről szóló jövendölését, melynek falait most építik. Ebben az épületben jelenik meg a népek Reménysége – az emberiség Tanítója és Megváltója –, amikor eljön „az időnek teljessége” (Ellen G. White: Próféták és királyok. 2. kiad. Budapest, 1995, Advent Kiadó. 358. o.).

Isten megígérte, hogy a második templom dicsősége túlszárnyalja majd az elsőét. Másfajta dicsőség lesz az, mivel ezt a templomot a jelenlétével tiszteli meg Jézus, amikor testben megjelenik. Úgy is lett: Krisztus jelenléte az új templom dicsőségét nagyobbá tette Salamon templomának dicsőségénél.

Olvassuk el Zsid 8:1-5 szakaszát! A földi templom minden dicsősége mellett is csak az árnyéka volt az igazinak, ami a megváltási tervet szimbolizálta. Gondoljunk bele annak a jelentőségébe, hogy Jézus most az „igazi sátor”-ban végzi szolgálatát értünk, abban, amit nem ember, hanem maga Isten készített! Hogyan tanulhatjuk meg még jobban értékelni a szentély tana fontosságát a megváltási tervben?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: