SOKAT VETNEK, DE KEVESET ARATNAK

Olvassuk el Hag 1:1-11 szakaszát! Miről számol be a próféta? Miért történt mindez? Hogyan fordulhat elő hasonló a mi életünkben is? Mennyiben lehetünk mi is vétkesek az itt említett bűnben?

„Több mint egy évig elhanyagolták, és majdnem egészen abba hagyták a templomépítést. A nép otthon maradt, és igyekezett földi jóléthez jutni, de helyzetük siralmas volt. Dolgoztak, ahogy csak tudtak, de nem mentek semmire. Mintha a természeti erők összeesküdtek volna ellenük. Mivel a templomot romokban hagyták, az Úr pusztító aszályt küldött rájuk. Azelőtt termékennyé tette mezőiket és kertjeiket, jóindulata jeleként adott nekik gabonát, szőlőt és olajat. De visszavonta áldását, mert önzően használták e bőkezű ajándékokat” (Ellen G. White: Pátriárkák és próféták. 2. kiad. Budapest, 1995, Advent Kiadó. 355-356. o.).

Haggeus szembesítette a népet az adott helyzettel. Az Istennel való szövetség megtörése miatt bekövetkező egyik átok az eredménytelen munka volt (3Móz 26:16, 20). A nép nem számíthatott jólétre, amíg nem szentelnek figyelmet legfontosabb feladatuknak.

Haggeus nagy buzgalommal szolgálta az Úr templomának ügyét, és azt akarta, hogy a nép azonnal nekilásson felépítésének. Törekvései éles ellentétben álltak az önelégült emberek nyugalmával, akik nem törődtek úgy a templom dolgaival, mint saját kényelmükkel. Haggeus legfőképpen a templom miatt aggódott, a nép azonban csak a saját házaival volt elfoglalva.

Az Úr felhasználta a prófétát arra, hogy a nép szívét az Isten által fontosnak tartott dolgok felé fordítsa. Az istentisztelet nem volt megfelelő addig, amíg az Úr háza romokban hevert. A jeruzsálemi templom szimbolizálta Isten jelenlétét a bűnössé lett emberiség között. Az egész világ számára látható emlékeztetőként szolgált arra, hogy a Mindenható Úr az ég és a föld Istene. Hogyan is tehettek volna bizonyságot Izráel fiai az igaz Istenről, amikor pontosan az a jelkép lett rommá, ami Istenre és a megváltási tervre mutatott (lásd Jn 2:19; Mt 26:61)? A templomhoz való viszonyulásuk több szempontból is egy mélyebb lelki problémát sejtetett: az Úr maradék népe elveszítette küldetéstudatát.

Találunk ebben figyelmeztetést, ha magunkra gondolunk?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: