Fontossági sorrend (Haggeus)

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: Ezsdrás 3:1-6; Haggeus 1; 2; Máté 1:23; 12:6;

Lukács 24:13-27; János 2:19

„Enyém az ezüst és enyém az arany, azt mondja a Seregeknek Ura” (Hag 2:8).

KULCSGONDOLAT: Haggeus próféta üzenete egyszerű: Mit a fontos számunkra? Miért kell helyes sorrendet tartani?

Haggeus próféta könyve az egyik legrövidebb bibliai irat, ami Júda életének egy kritikus időszakában keletkezett. A babiloni fogságból már csaknem húsz évvel korábban visszatért a nép egy része, de úgy tűnt, hogy hazatérésük okáról már elfeledkeztek. Hagyták, hogy Isten temploma romokban heverjen, mert minden energiájukkal saját házaik építésén fáradoztak.

A próféta tehát arra késztette a fogságból visszatérteket, hogy jól gondolják meg a helyzetüket. Üzenete egyszerű és logikus. Az emberek keményen dolgoztak, de nem kerestek eleget. Ennek az az oka, hogy nem volt helyes a fontossági sorrendjük. Istent kellett volna minden tevékenységük elé helyezniük. Jézus így fejezte ki ezt a gondolatot: „Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek” (Mt 6:33).

Ma is könnyű annyira belefeledkezni a létfenntartásért folytatott küzdelembe, hogy megfeledkezünk arról, amit a legfontosabbak kellene tartani: mindig Isten akaratát végrehajtani.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: