TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

„A végtelen Isten most is tévedhetetlen pontossággal tartja számon a népek dolgait. Ameddig kegyelmét kínálva bűnbánatra szólít, a számvetést nem zárja le, de amikor az ember túllépi a menny által szabott határt, akkor Isten megmutatja haragját. A számadás lezárul. Isten türelme véget ér. Nem véd már a kegyelem” (Ellen G. White: Próféták és királyok. 2. kiad. Budapest, 1995, Advent Kiadó. 226. o.).

„A világ számadással tartozik az el nem bukott világok és a menny előtt az egész föld Bírájának, akit elítéltek és keresztre feszítettek. Ez lesz az igazi számadás napja, Isten bosszúállásának hatalmas napja! Krisztus akkor nem Pilátus zárkájában áll. Pilátus, Heródes és mindazok, akik gúnyolták, szidalmazták, elutasították és keresztre feszítették, megtudják majd, hogy mit jelent a Bárány haragját érezni. Valós fényükben látszó tetteik megelőzik őket” (Ellen G. White: Testimonies to Ministers. 132. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Zofóniás kortársai közül némelyek rettenetes dolgokat követtek el úgy az Úr, mint a többi ember ellen, míg mások csak közönyösen végignézték, amint az előbbiek különféle gonoszságokat hajtottak végre. Vajon Isten szemében melyik rosszabb e kétféle bűn közül? Érvekkel támasszuk alá válaszunkat!

2) Térjünk vissza a hétfői részhez, ahol ezt az idézetet találjuk: „Látszólag nincs tehetetlenebb, valójában mégis legyőzhetetlenebb, mint az a lélek, aki érzi semmiségét, és teljesen a Megváltó érdemeiben bízik.” Mit jelent „teljesen a Megváltó érdemeiben” bízni? Hogyan mutatkozik meg ebben is a Krisztusba vetett hit általi megigazulás nagyszerű igazsága? Miért van központi szerepe ennek az igazságnak egész hitrendszerünkben? Ha nem Krisztus érdemeire hagyatkozunk, akkor kinek az érdemeiben bízunk?

3) Miért olyan könnyű, főként a kényelemben és gazdagságban élők számára elfeledkezni arról, hogy mindenünk Istentől függ? Hogyan védekezhetünk a tévedésektől ezen a téren?

4) Beszélgessünk még arról, hogy az Úr örül és énekel népe miatt. Általában mi fejezzük ki örömünket az Úrnak énekben mindazért, amit értünk tett. Mi a jelentősége annak, amikor ezt Ő teszi? Hogyan lehet ez, hiszen mindannyian eléggé szánalmas helyzetben vagyunk?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: