ROMLOTT VÁROS

Egy kínai közmondás szerint a szoba legsötétebb pontja közvetlenül a gyertya alatt van. Ezt a közmondást a Zofóniás korabeli Jeruzsálem erkölcsi állapotára is vonatkoztathatnánk. A próféta éppen akkor fejezte be az isteni ítélet kihirdetését a Júdával szomszédos népek felett (lásd Zofóniás 2. fejezet): nyugaton a filiszteusok, keleten Moáb és Ammon, délen a kúsiták, északon pedig Asszíria. Viszont nem fejezi be itt a felsorolást, a folytatásban leleplezi azoknak a vétkeit is, akik magában Jeruzsálemben, Isten földi városában laknak.

Olvassuk el Zof 3:1-5 szakaszát! Kikre vonatkozik az elítélő szó és miért? Hogyan fordulhatott elő, hogy végül mégis ilyen romlottá vált Isten népe, amely annyi világosságot és igazságot ismerhetett? Mit tehetünk, nehogy velünk is ez történjen?

Zofóniás főként Júda fővárosa miatt fejezi ki aggodalmát. Vezetőit vádolja a város erkölcsi romlásáért, ami közvetlenül abból eredt, hogy a vezetők nem éltek a rájuk ruházott felelősségi körhöz és szerephez méltó életet (vö. Jer 18:18; Ez 22:23-30). A korrupt udvart irányító fejedelmeket „ordító oroszlánok”-hoz hasonlítja, a bírákat pedig „estve járó farkasok”-hoz. A templomban sem volt sokkal jobb a helyzet, mivel a papok nem tanították Isten Igéjét és a próféták sem az igazságot mondták.

„Jósiás uralkodása alatt az Úr világosan megjelentette Sofóniásnak a tartós hitehagyás következményeit, és felhívta az igaz egyház figyelmét a dicsőséges jövőre. Jövendölései, amelyek a Júdát fenyegető ítéletet hirdették meg, vonatkoznak a Krisztus második adventje idején élő, megtérni nem akaró világra is” (Ellen G. White: Próféták és királyok. 2. kiad. Budapest, 1995, Advent Kiadó. 244. o.).

Nézzünk csak szét! Végső pusztulás vár a világra, még ha most csábítónak is tűnik. Aki nem hisz a Bibliában, az is látja, hogy milyen könnyen bekövetkezhet a romlás. Miért csak az Úrban lehet egyedüli reményünk? Hogyan tanulhatunk meg mind jobban Istenre hagyatkozni és nem a világ üres, hiábavaló dolgaiban bízni?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: