ERŐSSÉGÜNK AZ ÚR

„Mert a fügefa nem fog virágozni, a szőlőkben nem lészen gyümölcs, megcsal az olajfa termése, a szántóföldek sem teremnek eleséget… De én örvendezni fogok az Úrban, és vigadok az én szabadító Istenemben. Az Úr Isten az én erősségem, hasonlókká teszi lábaimat a nőstény szarvasokéihoz, és az én magas helyeimen járat engemet” (Hab 3:17-19). Miért olyan jó itt a próféta alapállása? Hogyan erősíthetünk mi is ilyen lelkületet magunkban (lásd még Fil 4:11)?

Habakuk próféta könyvének utolsó verseiben (Hab 3:16-19) találjuk meg azt, hogyan fogadta Isten erejének és jóságának kinyilatkoztatását a próféta. Amikor Habakuk az ellenség támadására készíti fel magát, bátorságot lel abban, hogy újból az Úr szabadító tetteit idézi fel magában. Egészen felkavarja a félelem, miközben arra gondol, hogy népére közeleg az isteni ítélet. A megszállás miatt elpusztulhatnak a Palesztinában olyannyira kedvelt fügefák és olajfák, meg az éppen annyira fontos szőlők, gabonák és nyájak. A próféta szilárd hite mégis rendületlen marad, mert látomásban látta az élő Istent.

Habakuk a múltbeli tapasztalataiból ismerte Isten abszolút hűségét, ezért tudott belenyugodni terveibe a jelenre nézve is (Hab 3:16-19). A próféta a megannyi kedvezőtlen körülmény dacára is eltökélte, hogy az Úrba és jóságába veti bizalmát, még ha helyzete reménytelennek tűnik is.

Habakuk hűséges bizalommal várakozik, pedig semmi jel nem mutat azonnali szabadításra. Olyan próféta volt, aki párbeszédekkel, csúfolódó szavakkal, dicsérő énekekkel tanította a hívőket a korszakokon át, hogy mélyebb, élő hittel kapaszkodjanak a Megváltóba. Saját példájával bátorította az istenfélő embereket arra, hogy beszéljenek Istennel, tegyék próbára hűségüket a nehéz időkben, reménykedjenek az Úrban és dicsérjék Őt.

Könyve végén Habakuk gyönyörűen szól hitéről: mindegy, hogy milyen nehézzé válik az élet, az ember akkor is találhat örömet és erőt Istenben. Az az üzenete, hogy a végtelennek tűnő elnyomás időszakában türelmesen kell várni Isten szabadítására. Habakuk próféta könyvében az Úrra való várakozás témája dominál. Különösen aktuális ez a gondolatkör a hetednapi adventisták számára, hiszen a nevünk is a Jézus visszajövetelébe vetett hitet fejezi ki!


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: