ISTEN NAGY TETTEIRE EMLÉKEZVE

Mivel foglalkozik a próféta a könyve 3. fejezetében? Miért olyan fontos ez, különös tekintettel a nehéz körülményekre és a hegyként tornyosuló fogós kérdésekre?

Habakuk megzenésített imádságban (lásd Hab 3:19) fejezi ki, hogy elfogadja Isten útjait. Tudja, hogy Isten hatalmas, ezért arra kéri: emlékezzen meg kegyelmességéről, amikor majd elkezdődik az ítélet. Tisztelettel felidézi az Úr hatalmas, múltbéli tetteit, és imájában kéri, hogy most hozza el a szabadítást. Mintha a múlt és a jövő között állna. Egyrészt visszatekint a kivonulás eseményére, ugyanakkor előre is néz, az Úr napjára, miközben arra vágyódik, hogy Isten az adott helyzetben mutassa meg nagy hatalmát.

A 3. fejezet éneke költői nyelvezettel írja le, hogyan szabadította meg Isten Izráelt az egyiptomi szolgaságból. A kivonulás idején történtek előrevetítik a nagy ítéletnap eseményeit. A hívőknek nem kell félni az Úr napjától, csak várjanak, tartsanak ki és örüljenek a nekik adott reménységben.

Ez az ének Isten hatalmát, dicsőségét és diadalmát is ünnepli. Úgy mutatja be Istent, mint akinek az uralma kiterjed az egész földre. Dicsősége a napkelte ragyogásához hasonlítható (Hab 3:4).

Isten megítéli az elnyomó országokat, ugyanakkor megszabadítja népét „harci kocsikkal” (Hab 3:8, új prot. ford.). Isten ereje nem mindig látható a dolgok felszínén, aki viszont hisz, tudja, hogy az Úr minden körülmények között ott van.

Habakuk arra szólít, hogy várjuk az Úr szabadítását, amikor elhozza igazságát a földre és betölti a világot dicsőségével. Amikor Isten népének tagjai dicséretet énekelnek az Úrnak, bátorítják egymást (Ef 5:19-20; Kol 3:16), hogy gondoljanak Uruk múltbeli tetteire és reménykedjenek a nagyszerű jövőben. Habakuk példája is azt mutatja, hogyan képes kitartani az, aki hittel, előre tekintve él.

Gondolkozzunk el arról, ahogyan a múltban vezette Isten az életünket! Mennyiben segít ez bízni a jóságában, függetlenül attól, ami a közeljövőben történhet? Miért olyan fontos mindig előre nézni, az örökkévalóságra?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: