HIT ÁLTAL ÉLNI

Hab 1:12-17 szakaszában még nyugtalanítóbb kérdés vetődik fel a válasz nyomán, amit a próféta kapott: vajon az igaz Isten felhasználhat gonoszokat arra, hogy általuk büntesse meg azokat, akik hozzájuk képest jobbak? A 17. versben Habakuk kérdése az isteni igazságtételt feszegeti.

A próféta tanácstalan volt. Nemcsak amiatt gyötörték kétségek, hogy népe olyan mélyre süllyedt. Az is megdöbbentette, hogy az övénél gonoszabb nép fogja végrehajtani az ítéletet országán. Habakuk jól tudta, milyen bűnök terhelik Júdát, mégis népét, kiváltképp a közöttük lévő igazakat semmilyen mértékkel mérve nem lehetett olyan rossznak mondani, mint amilyenek a pogány babiloniak voltak.

Minek a reményével találkozunk Hab 2:2-4 szakaszában?

Hab 2:2-4 versei a Biblia legfontosabb részei közé tartoznak. Különösen a 4. vers fejezi ki az evangélium lényegét; nyugodtan állíthatjuk, hogy ennek a versnek az alapján indult el a protestáns reformáció. Jézus Krisztusba vetett hit által részesülünk Isten igazságában; Isten a saját igazságát tulajdonítja nekünk, ami a miénk lesz. Ezt nevezzük hit általi megigazulásnak.

Hab 2:4 verse összefoglaló kijelentés az üdvösség útjáról és a hit általi megigazulás bibliai tanításáról. Az Újszövetség írói hogyan fejezték ki ugyanezt a gondolatot? Róm 1:17; Gal 3:11; Zsid 10:38

A nagy nyugtalanságban a gonoszságot, az igazságot és a megváltást érintő megannyi kérdés mellett Hab 2:4 verse rávilágít a hűségesek és a felfuvalkodottak közötti éles ellentétre. A két csoport sorsát a viselkedésük határozza meg: aki felfuvalkodott, végül elbukik, míg az igaz hit által él. A héber „hit” szó (’emuna) azt fejezi ki, hogy szilárdság, hűség, állhatatosság, megbízhatóság. Vagyis, aki hit által él, azt nem a cselekedetei mentik meg, viszont a tetteiből látszik, hogy hit által él. Hite megmutatkozik a tetteiben, ezért az örök élet ígéretét kapja.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: