ELBIZONYTALANODOTT PRÓFÉTA

Olvassuk el Habakuk próféta könyve 1. fejezetét! Milyen kérdéseket tesz fel a próféta Istennek? Mennyire gyakran fordulunk mi is hasonló jellegű kérdésekkel az Úrhoz, noha helyzetünk különbözik az övétől?

Habakuk azért számít különleges prófétának, mert nem Isten nevében szólt a néphez, hanem a népről beszélt Istennek. Amikor meg akarta érteni Isten szándékát, kétségbeesett kiáltás tört fel belőle: „Meddig kiáltok még oh Uram…?” A Bibliában jellegzetesen előfordulnak hasonló panaszos kérdések (Zsolt 13:2; Jer 12:4), amikor emberek különféle válsághelyzetekben szabadulást kerestek.

Habakuk a társadalom egészét átható erőszak krízise miatt kiált segítségért. Az „erőszak” szóval fordított héber kifejezés a hamasz, ami Habakuk próféta könyvében hatszor fordul elő, és vonatkozik úgy a fizikai, mint a lelki bántalmazás tetteire egyaránt (1Móz 6:11).

Próféta lévén Habakuk tisztában volt vele, mennyire szereti Isten az igazságot és gyűlöli az elnyomást, ezért tudni akarta, miért enged mégis szabad folyást az igazságtalanságoknak. Bármerre nézett, mindenütt erőszakot és törvényszegést talált, és úgy tűnt, hogy a gonoszok diadalt aratnak a jók, igazak felett. A hatalmon lévők elferdítik az igazságot, mint Ámósz idejében (Ám 2:6-8) – és mint ahogy ma is gyakran történik.

Isten terve a válaszából mutatkozik meg. Babilon hadserege által akar büntetést mérni a népre. Ez a bejelentés meglepi a prófétát, mert nem hitte volna, hogy az Úr ilyen kegyetlen hadsereget használ fel Júda fegyelmezésére. A 8. versben a babiloni lovasságot párduchoz, farkashoz és keselyűhöz hasonlítja, három gyors ragadozóhoz, amelyek hirtelen okozzák prédájuk vesztét.

Babilon öntelt kegyetlenségében nem ismeri el számadási kötelezettségét, nem törekszik a bűnbánatra, nem ígér jóvátételt. A teremtett világ életének legalapvetőbb rendjét töri meg. Habakuk megtudja, hogy Babilon hadserege lesz „Isten haragjának botja” (lásd Ézs 10:5). A büntetésre még a próféta életének idejében sor kerül (Hab 1:5). Ez az egész helyzet további nehéz kérdéseket vet fel Isten igazságosságával kapcsolatban.

Hogyan tanulhatunk meg bízni az Úr jóságában, igazságában, amikor annyi rossz és igazságtalan dolog van a világon? Egyedül hol találhatunk védelmet?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: