MI A JÓ?

Mikeás próféta könyve 6. fejezetének elején Isten népéhez szól, és felsorolja, hogy mennyi mindent tett értük. A templomba érkező hívő erre válaszolva azt kérdezi, hogy mivel tehet Isten kedvére. Mi számít elfogadható áldozatnak? Egyéves borjak, kosok tömegei, olajpatakok vagy inkább a hívők elsőszülött gyermekei? A szakaszban a felsorolt áldozatok mennyisége és értéke folyamatosan emelkedik.

Milyen lényeges igazságot tanít Mik 6:1-8 szakasza? Miért olyan különösen fontos ez az adventisták számára? Mennyivel több az igazság a pusztán helyes tanbeli felfogásnál és a próféciák részletes ismereténél? Lásd Mt 23:23!

A próféta kifejti, hogy Isten már előre bejelentette, mit kíván az embertől. Mózes tanításaiból a nép jól tudta, mi mindent tett meg értük a kegyelmes Isten. Mikeás válasza nem valamiféle új kinyilatkoztatás volt, ami változást jelentett volna az addig érvényben lévő isteni kívánalmakat illetően (5Móz 10:12-13). Istent elsősorban nem az áldozatok és a papi szolgálatok érdekelték, hanem az volt a legfontosabb számára, hogy olyan népe legyen, amelynek tagjai igazságosan bánnak egymással, hozzá pedig következetes tisztelettel és szeretettel fordulnak. Az engedelmesség a legpazarabb ajándék, amit az ember Istennek adhat.

Mik 6:8 verse fogalmazza meg legvelősebben, hogy mit kíván Isten a népétől. Az igaz vallást illető minden prófétai tanítást összefoglalja: igazságos, könyörületet tanúsító életet és a hétköznapokban megmutatkozó istenfélelmet. Az igazságra Isten Lelke késztet. Megkívánja, hogy tisztességesen, egyenlően bánjunk mindenkivel, legfőképpen a gyengékkel, erőtlenekkel, akiket mások kihasználnak. A kedvesség annyit tesz, hogy ellenszolgáltatás nélkül, készségesen szeretetet, hűséget tanúsítunk, megbízhatóak vagyunk. A gyakorlati istenfélelem azt jelenti, hogy Isten az első az életünkben és akaratával összhangban élünk.

Miért könnyebb szigorúan betartani a szombatot, mint igazságosan cselekedni, szeretni az irgalmasságot és alázatosan járni Isten előtt?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: