EREDMÉNYES KÜLDETÉS

Miután Jónás csodálatos módon megszabadult, Isten másodszor is megparancsolta neki, hogy menjen Ninivébe prédikálni. A próféta ekkor azonnal engedelmeskedett. Ítélethirdetésének nyelvezete (Jón 3:1-4) emlékeztet Sodoma és Gomora pusztulásának leírására (1Mózes 19. fejezet), de az „elpusztul” szóval (lásd 1Móz 19:21, 29; Jón 3:4) fordított kifejezés Jónás szavaiban az eredeti héberben azt is jelentheti, hogy „megváltozik” vagy „átalakul” (2Móz 7:17, 20; 1Sám 10:6).

Jónás prófétai pályafutásának legnagyobb eredménye a város megtérése volt. A könyv elbeszélése szerint a hajósok után Ninive lakóiban láthatjuk a nem izraelita emberek második csoportját, akik Istenhez fordultak, méghozzá azért, mert találkoztak hírnökével – aki pedig távolról sem volt tökéletes. Meglepő dolgok következtek! Ninive lakói zsákruhába öltöztek, hamut szórtak a fejükre és böjtöltek, hogy megalázzák magukat Isten előtt, a szívbéli szomorúság és bűnbánat külső jeleit adva.

Mit tanítanak 2Krón 36:15-17 és Mt 12:39-41 versei a bűnbánat fontosságáról?

A hatalmas asszír uralkodó hamuban alázza meg magát Isten előtt – e meglepő kép mellett szégyenkezhet Izráel számos büszke vezetője, népének sok tagja, legalábbis azok, akik makacsul ellenálltak a megtérésre szólító prófétai hangnak. Jónás próféta könyve Isten kegyelmét és megbocsátását hangsúlyozza, ezért a zsidó nép számára minden évben az volt az isteni bűnbocsánat ünnepének, az engesztelés napjának a csúcspontja, amikor felolvasták ezt a könyvet.

„Istenünk a könyörület Istene. Törvénye megszegőivel türelmesen és kedves irgalommal bánik. Mégis, korunkban, amikor az embereknek annyi lehetőségük van az isteni törvényt megismerni úgy, ahogy a Szentírás kinyilatkoztatja, a világegyetem hatalmas Ura nem tekinthet megelégedéssel a gonosz városokra, ahol kegyetlenség és bűnözés uralkodik. Ha megtérnének az emberek ezekben a városokban, mint Ninive lakói, sokkal több Jónáséhoz hasonló üzenetet kapnának” (Ellen G. White cikke, The Advent Review and Sabbath Herald. 1906. október 18.).

Olvassuk el Jón 3:5-10 szakaszát! Mit tudhatunk meg ebből a részből az igazi megtérésről? Hogyan alkalmazhatjuk önmagunkra is ezeket az elveket?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: