VONAKODÓ HÍRNÖK

Jónás próféta könyve 1. fejezetében az Úr fel akarja tartóztatni a menekülő Jónást, ezért erős vihart kavar, ami hajótöréssel fenyeget. A matrózok mind isteneikhez kiáltanak segítségért. A vihar hevessége láttán arra gondolnak, hogy valaki bizonyára felkeltette az istenek haragját. Sorsvetéssel kívánják eldönteni, kinek kell elsőként elmondania magáról, mivel idézett elő ilyen veszélyt. A sorsvetéshez mindenkinek egy megjelölt követ vagy fadarabot kell vinnie, amit egy tartóba helyeznek és a többivel együtt addig ráznak, amíg az egyik ki nem esik. A sorsvetéskor Jónásra terelődik a figyelem, aki bevallja bűnét és biztatja a hajósokat, hogy dobják a tengerbe.

Ez a történet különös, mert a nem izraelita matrózok helyesen cselekszenek, míg Jónás prófétára negatív fény vetül. A sokistenhívő hajósok nagy tisztelettel imádkoznak az Úrhoz, és az Úr szolgáján, Jónáson is könyörülnének, éppen ezért próbálnak meg visszaevezni a szárazföldre. Végül mégis hallgatnak a prófétára, belátják, hogy nincs más hátra, vízbe kell dobniuk. Amikor ezt megteszik, a vihar elül, a matrózok pedig dicsőítik az Urat és áldozatot visznek neki.

Hogyan mutatja be Jónás az Urat a matrózoknak (Jón 1:9)? Mi az érdekessége annak, ahogyan beszél róla (lásd még Ézs 42:5; Jel 10:6; 14:7)?

Jónás megvallja a tengert és a szárazföldet teremtő Istenbe vetett hitét, ettől még inkább szembetűnőbbé válik, hogy hiábavaló próbálkozás az Úr elől menekülni. Miután az emberek a tengerbe vetik Jónást, a vihar azonnal eláll, bizonyságul, hogy a Teremtő Istennek hatalma van a tenger felett. Ezután a matrózok még buzgóbban imádják az Urat. Arról hallgat a történet, hogy meddig tartott ki a Teremtő iránti új keletű félelmük, tiszteletük. Viszont kétség nem fér hozzá, hogy ebből a tapasztalatból valóban megtudtak valamit Istenről.

Környezetünk világának számtalan csodájából is alig fogunk fel valamit, hát még abból, ami kívül esik érzékeink hatósugarán, sőt még képzelőerőnk számára is felfoghatatlan. Hogyan szól hozzánk a Teremtő az általa létrehozott dolgok által?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: