A LEGROSSZABB FAJTA ÉHSÉG

„Ímé, napok jőnek, azt mondja az Úr Isten, és éhséget bocsátok e földre; nem kenyér után való éhséget, sem víz után való szomjúságot, hanem az Úr beszédének hallgatása után. És vándorolni fognak tengertől tengerig és északtól fogva napkeletig. Futkosnak, hogy keressék az Úrnak beszédét, de nem találják meg” (Ám 8:11-12). Hogyan értsük e versek jelentését?

Ámósz próféta könyve 8. fejezete leírja a megtérésre nem hajlandó Izráel feletti isteni ítélet pusztító hatásait. Isten megbünteti a népet bűnei miatt, éhséget bocsát a földre. A 11-12. versekben tehát arról szól a próféta, hogy az emberek Isten Igéjét éhezik és szomjazzák majd. Az Isten Igéje utáni éhség minden másnál nagyobb tragédia lesz; a kifejezés arra utal ugyanis, hogy Isten hallgatni fog.

Amikor Izráel népére nagy bajok szakadtak, gyakran az Úrhoz fordultak prófétai kinyilatkoztatásért, vezetést remélve. Ebben az időben viszont Isten hallgatással válaszol. A nép feletti ítélet részét képezi, hogy az Úr visszavonja a prófétai kinyilatkoztatást.

Amennyiben Isten népe továbbra is engedetlen marad, mondja a próféta, eljön az idő, amikor szeretnék hallani az üzenetet, de már túl késő lesz Isten Igéjéhez fordulni, remélve, hogy elkerülhetik az ítéletet. Ez lesz a következménye annak, hogy Izráel csökönyösen elutasítja az Ámósz által küldött isteni üzenetet. A nép egy nap majd éppen úgy rádöbben, milyen nagy szükségük lenne Isten Szavára, mint ahogy Saul érezte ezt utolsó csatája előtt (1Sám 28:6).

Az ország egész lakossága kétségbeesetten kutatni fogja Isten Igéjét, azt, amit a próféta korában figyelmen kívül hagytak. Különösen a fiatalokat érinti majd ez. Az előző generációk hallották Isten Igéjét, de elvetették, a fiataloknak azonban nem lesz alkalmuk hallani a prófétai kinyilatkoztatást.

Mit tudhatnunk meg a következő szakaszokból a súlyos következményekről, amelyekkel Isten hallgatása jár? 1Sám 14:37; Zsolt 74:9; Péld 1:28; JSir 2:9; Hós 5:6; Mik 3:5-7

Mivel hallgattathatja el az ember Isten hangját az életében? Még ha félelmetes is a gondolat, vezessük végig, hogy mi minden következik belőle! Hogyan lehetünk egészen biztosak abban, hogy velünk ez nem történik meg?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: