ÁTLAGOS VALLÁSOSSÁG

Mi a mondanivalója Zsolt 51:19, Hós 6:6, Ám 5:23-24 és Mt 9:13 verseinek? Hogyan lehet ezt az elvet ma, közvetlenül a saját lelki életünkre alkalmazni? Azaz, milyen szempontból mondható, hogy pontosan abban a kérdésben vétünk, amitől ezek az igék óvnak? (Ne feledjük, igen könnyű becsapni önmagunkat e téren!)

Ámósz jobban összpontosít az igazságtalanságokra, kegyetlenségekre, embertelen tettekre, mint a Biblia legtöbb más írója, valamint azt is leírja, hogyan tekint Isten az ilyen cselekedetekre. Prédikációiban kifejti, hogy Isten előtt megvetendőek az emberi merev formalizmus üres rítusai. Reformra szólít fel. Az Úr nem leli kedvét az istentisztelet külsőséges és üres formaságaiban, ahogyan az önnön hasznukat kereső, másokat elnyomó emberek fordulnak hozzá. Az életükből kitűnik ugyanis, hogy fogalmuk sincs arról, mit jelent Isten követőjének lenni, és törvényének mélyebb jelentőségét is teljesen félreértik. Isten azért utasítja el vallási szertartásaikat, mert nem hívő életből fakadnak. Ez a felszólítás a csúcspontja Ám 5:14-15 verseinek: Keressétek az Urat és éljetek! Az Úr keresését szembeállítja azzal, hogy elzarándokolnak a három városban, Bételben, Gilgálban és Beérsebában felállított híres vallási központokba (Ám 5:5), amelyek pusztulásra lettek ítélve.

Isten valójában azt akarta, hogy az országban igazság és törvényesség uralkodjon. A „Keressétek az Urat!” felszólítás párhuzamos azzal, hogy „Keressétek a jót!” Az Úr kérte a maradékot: szakadjanak el a gonosz dolgok gyakorlásától, meg a vallási formalitásoktól és engedjék, hogy áradjon az igazság, mint a folyó, a törvényesség pedig mint a soha ki nem apadó vízfolyás. Az igazság arra vonatkozik, ami Isten színe előtt helyes, míg a törvényesség az Istennel és a közösség többi tagjával való kapcsolatban jelöli az élet minőségét. Itt egy vallásos nép képét látjuk, akiknek vallási élete pusztán formaságokká és szertartásokká silányult, nem kíséri szívbéli változás, aminek pedig feltétlenül társulnia kell az igaz hithez (lásd 5Móz 10:16).

Mennyire kell vigyázni!


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: