Keressétek az Urat, és éltek! (Ámósz)

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: Ézsaiás 5:20; Ámósz 5:1-15; 7:10-17; 9:11-15;

Apostolok cselekedetei 15:13-18; Zsidók 5:14

„Keressétek a jót és ne a gonoszt, hogy éljetek, és akkor veletek lesz az Úr, a Seregek Istene, amint mondjátok” (Ám 5:14).

KULCSGONDOLAT: Ámósz arra emlékeztet, hogy az életet jelenti, ha keressük az Urat.

„Ha Izráel hű maradt volna Istenhez, akkor Isten úgy valósíthatta volna meg szándékát, hogy megtisztelő helyet biztosít nekik. Ha az engedelmesség útján járnak, akkor az Úr ’minden nemzetnél’ ’feljebbvalóvá’ teszi őket ’dicséretben, névben és dicsőségben’ (5Móz 26:19). ’És megérti majd a földnek minden népe – mondja Mózes –, hogy az Úrnak nevéről neveztetel, és félnek tőled’ (5Móz 28:10). ’A népek… akik meghallják majd mind e rendeléseket… ezt mondják: Bizony bölcs és értelmes nép ez a nagy nemzet’ (5Móz 4:6)! Hűtlenségük miatt azonban Isten terve csak folytonos csapások és megaláztatások árán valósulhatott meg” (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó. 20. o.).

Amint ezen a héten tovább folytatjuk Ámósz próféta könyvének tanulmányozását, még több példát látunk arra, hogyan kérte népét az Úr, hogy forduljanak el bűneiktől és térjenek vissza hozzá, az élet egyedüli igaz Forrásához. Végül mindannyiunk előtt csak két választási lehetőség áll: vagy az élet, vagy a halál. Köztes terület nem létezik. Ámósz még többet megmutat a két választás közötti éles ellentétből.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: