TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Olvassuk el az alábbi idézeteket! Beszéljünk arról, hogyan segítenek megérteni Ámósz próféta könyve 1-4. fejezetét és Abdiás próféta könyvét!

„Az izraelita vallás kezdetétől fogva a héberek hitének sarokköve, a baj idejében pedig menedéke volt a hit, hogy Isten küldetésének végzésére választotta ki népüket. Ám a próféták mégis úgy érezték, hogy számos kortársuk ezt a menedéket, ezt a sarokkövet botránykőnek tartotta. Emlékeztetniük kellett a népet, hogy kiválasztottságukat ne tekintsék tévesen isteni kivételezésnek vagy a büntetés alóli mentességnek. Ellenkezőleg! Ez azt jelentette, hogy még inkább vár rájuk az isteni ítélet és büntetés…

Vajon a kiválasztottság azt jelenti, hogy Isten kizárólag Izráellel törődik? Az Egyiptomból való kivonulás arra utalna, hogy Isten csak Izráel történelmében cselekszik, a többi nép sorsát pedig teljességgel figyelmen kívül hagyja” (Abraham J. Heschel: The Prophets. Mass., 2001, Prince Press. 32-33. o.)?

„Lelkük védelmi bástyája leomlott. A tévútra vezetett híveket semmi sem védte a bűn ellen, engedtek az emberi szív szenvedélyeinek.

A próféták felemelték szavukat koruk kiáltó zsarnoksága, felháborító igazságtalansága, rendkívüli fényűzése, botrányos dőzsölése, égbekiáltó feslettsége és züllöttsége ellen. De hiába tiltakoztak, hiába bélyegezték meg a bűnt. ’Gyűlölik azt, aki dorgálni mer a kapuban, és utálják, aki megmondja az igazat’ – nyilatkoztatta ki Ámósz. ’…sanyargatjátok az igazat, elfogadjátok a megvesztegetést, elnyomjátok a szegényeket a kapuban’ (Ám 5:10, 12)” (Ellen G. White: Próféták és királyok. 2. kiad. Budapest, 1995, Advent Kiadó. 176-177. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Könnyű barátságosan viselkedni azzal, aki adhat valamit, de mi a helyzet azokkal, akik nagy nehézségben vannak, nem tudnak adni, inkább nekik van segítségre szükségük? Hogyan kell hozzájuk viszonyulnunk? Hogyan viszonyulunk hozzájuk?

2) Gondoljunk most arra, amit adventistaként ismerhetünk! Sok kereszténynek fogalma sincs a szombat áldásairól (sem a végidőben való jelentőségéről). Sokan úgy gondolják, hogy halála pillanatában az ember vagy azonnal a mennybe, vagy a pokol gyötrelmei közé kerül. Sokan nem hisznek Jézus testi feltámadásában, sem a valóságos második adventben. Még milyen nagy igazságokat ismerhetünk, amelyekről sokan nem is hallottak? Milyen felelősség jár együtt ezek ismeretével?


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: