A ROMLÁSBA VIVŐ BÜSZKESÉG

Olvassuk el Abdiás próféta könyvét! Milyen fontos erkölcsi és lelki igazságokat találhatunk ebben az iratban?

Abdiás próféta könyve az Ószövetség legrövidebb irata. Az Edom országát sújtó isteni ítéletre vonatkozó prófétai látomásról számol be. A könyv üzenete három kérdéskörre összpontosítja a figyelmet: Edom kevélysége (1-4. versek), Edom közelgő megaláztatása (5-9. versek) és Edom erőszakossága Júdával szemben (10-14. versek).

Az edomiták Jákób testvérének, Ézsaúnak a leszármazottai voltak. Az izraeliták és az edomiták közötti ellenségeskedés az ikerpár – akikből később két külön nép atyja lett – közötti csalásig vezethető vissza, pedig Mózes első könyve 33. fejezete szerint a két testvér végül kibékült egymással. Ezért hangzott a parancs az izraelitáknak, hogy „Ne útáld az Edomitát; mert atyádfia az” (5Móz 23:7).

Ennek ellenére a két nép közötti viszály évszázadokon át tartott. Amikor Babilon elpusztította Jeruzsálemet, lakosait pedig fogságba vitte, az edomiták nemcsak örömüket fejezték ki emiatt, hanem le is csaptak a menekülő izraelitákra és részt vettek Jeruzsálem kifosztásában (Zsolt 137:7). Abdiás próféta ezért mondta figyelmeztetésül, hogy Edom a saját mértéke szerint kapja büntetését: „Amint cselekedtél, úgy cselekesznek veled” (Abd 15). Az edomiták nem testvérként bántak Júda népével, amikor azok a legnagyobb bajban voltak, hanem ellenségeik erőihez csatlakoztak (JSir 4:21-22).

Edom területe a Holt-tengertől délkeletre feküdt. Ezen a hegyes területen számos hegycsúcs, meredek kőszirt, barlang és sziklahasadék van, amelyekben a csapatok meghúzódhattak. Több edomita város is volt ebben a majdnem megközelíthetetlen térségben. A ma Petraként ismert Séla volt az ország fővárosa. Az ország lakóinak önteltségét jól kifejezi ez a kérdés: „Ki vonhatna le engem a síkra” (Abd 3).

Isten majd felelősségre vonja azokat, akik mások baját kihasználják. Abdiás figyelmeztette Edom gőgös népét, hogy Isten megaláztatást hoz majd rájuk. Az Úr elől sehová nem lehet elmenekülni (Ám 9:2-3). A közeledő Úr napja ítéletet és szabadulást is hoz egyben. Edom kiissza Isten haragjának poharát, Isten népe pedig visszakapja javait.


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: