ISTEN NEVÉNEK HIRDETÉSE

„A nap sötétséggé válik, a hold pedig vérré, minekelőtte eljő az Úrnak nagy és rettenetes napja. De mindaz, aki az Úrnak nevét hívja segítségül, megmenekül; mert a Sion hegyén és Jeruzsálemben lészen a szabadulás, amint megígérte az Úr, és a megszabadultak közt lesznek azok, akiket elhí az Úr” (Jóel 2:31-32).

A nap elsötétülését és a hold vérré válását nem természeti katasztrófának kell érteni, inkább az Úr napja közeledtének természetfeletti jeleiként. A bibliai időkben számos pogány nép istenként imádta az égitesteket, amit Mózes kifejezetten megtiltott az izraelitáknak (5Móz 4:19). Jóel próféciája megjövendölte, hogy a pogány népek bálványai kezdenek elhalványodni, amikor az Úr ítéletre érkezik. Jóel 3:15 verse még azt is hozzáteszi, hogy a csillagok fénye is elhalványul, nem ad már világosságot, mert az Úr dicsősége mindet elhomályosítja.

Krisztus megjelenésétől megrettennek, akik nem tértek meg, az igazak viszont hogyan fogadják majd Urukat? Milyen döntő különbség lesz (lásd Ézs 25:9; Jóel 2:32; ApCsel 2:21; Róm 10:13)?

A „segítségül hívja az Úr nevét” kifejezés a Szentírásban nemcsak arra vonatkozik, hogy valaki az Úr követőjének vallja magát és számot tart ígéreteire. Isten nevének hirdetését is jelenti, azaz, ha az ember bizonyságot tesz az Úrról, beszél arról, amit Isten a világért tett. Ábrahám oltárokat épített és Isten nevét hirdette Kanaán földjén (1Móz 12:8). A Sínai-hegyen Isten megmutatta jóságát és kegyelmét Mózesnek (2Móz 33:19; 34:5-6). A zsoltáros arra szólítja a híveket, hogy adjanak hálát Istennek és hívják segítségül nevét, a népek között hirdetve tetteit (Zsolt 105:1). Ugyanezeket a szavakat találjuk a megváltottak hálaénekében, amit Ézsaiás próféta szerzett (Ézs 12:4).

Ezek szerint az Úr nevének hirdetése/magasztalása annak a jó hírnek a közvetítését jelenti, hogy Isten uralkodik a világ felett, ugyanakkor felhívás is a világ népei számára, hogy mindent Isten tettei és jelleme fényében értelmezzenek. Jelenti még annak a közlését is, hogy a megváltás nagyszerű ajándékát Isten minden embernek felajánlja.

Számunkra mit jelent a „segítségül hívja az Úr nevét” kifejezés? Hogyan tesszük meg, és mi történik akkor?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: