ISTEN LELKÉNEK KITÖLTETÉSE

Olvassuk el Jóel 2:28-29 és ApCsel 2:1-21 verseit! Hogyan magyarázza Péter ezt a jóeli próféciát?

Pünkösdkor Péter apostol bejelentette, hogy az Úr beteljesítette Jóel által adott ígéretét a Szentlélek kitöltetésére vonatkozóan. Isten a természetben – a földön és az égen – különleges jelenségekkel kísérte a Szentlélek kitöltetését, ami annak volt a látható jele, hogy természetfeletti módon beavatkozott az emberiség történelmébe.

„Az Úr Jóel próféta által megígérte, hogy Isten nagy napjának eljötte előtt a Szentlélek különlegesen fog megnyilatkozni (Jóel 2:28). Ez a prófécia részben már teljesedett a Lélek pünkösdnapi kiáradásakor, de a teljes megvalósulás, az isteni kegyelem kiteljesedése, az evangéliumhirdetés végső eseményeit fogja kísérni” (Ellen G. White: A nagy küzdelem. Budapest, 1985, H. N. Adventista Egyház. 12. o.).

A jóeli szöveg szerint a bűnbánatot Isten Lelkének nagy erejű kitöltetése követi majd. Ez csodálatos megújulást eredményez. A pusztulás helyett Isten áldásainak ajándéka következik. Az Úr ismételten biztosítja népét, hogy teremtését megújítja és népe megszabadul nyomorgatóitól.

A Lélek kitöltetik Isten népére, mint ahogy a felszentelés olaját öntötték azoknak a fejére, akiket Isten különleges szolgálatra választott ki. A Lélek a történelem során a képesség ajándékát is adta azoknak, akiknek valamilyen meghatározott feladatot kellett Isten szolgálatában elvégezni (2Móz 31:2-5; Bír 6:34). A prófécia teljesedése idején azonban már a Lélek megnyilvánulása széles kört érint. A történelemnek abban a különleges idejében az üdvösség mindenki számára elérhető lesz, aki Istent keresi. Minden hűségesre kitöltetik Isten Lelke, kortól, nemtől, társadalmi helyzettől függetlenül, Mózes kívánságának teljesedéseként, hogy az Úr egész népe próféta legyen és Isten rájuk árassza Lelkét (4Móz 11:29).

Mi mindent tehetünk meg az életünkben, hogy minél inkább kitöltethessen a Lélek ránk is?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: