TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Olvassuk el Hóseás próféta könyve 7-14. fejezetét, majd hasonlítsuk össze az alábbi két idézet üzenetével!

„A természeten keresztül, előképek és jelképes szolgálatok útján, a pátriárkák és a próféták által Isten szólt e világhoz. Tanításait emberi nyelven kellett közölnie az emberiséggel… Világosan meg kellett határoznia Isten kormányzatának elveit és a megváltás tervét. Az Ószövetség tanításait teljességükben kellett az emberek elé tárni” (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó. 25. o.).

„A hosszú, sötét évek alatt, amikor egyik uralkodó a másik után vakmerően egyre mélyebb bálványimádásba sodorta Izráelt, Isten egyik üzenetet a másik után küldte bűneibe visszaeső népének. Prófétái által megadott minden lehetőséget arra, hogy feltartóztassák a hitehagyás áradatát és visszatérjenek hozzá… Isten sohasem hagyta Izráelt bűntől megmentő hatalmát hirdető, nemes szívű tanúbizonyságok nélkül. Néhányan még a legsötétebb órákban is hűségesek maradtak mennyei Urukhoz, és a szent Isten előtt feddhetetlenül éltek a bálványimádás közepette. Ezek a hűségesek a szent maradékhoz tartoztak, amely által Jahve örökkévaló terve megvalósul” (Ellen G. White: Próféták és királyok. 2. kiad. Budapest, 1995, Advent Kiadó. 68. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Bizonyos szempontból elmondható, hogy Hóseás élete és szolgálata Istennek Izráelhez intézett szavát testesítette meg. Hogyan tükrözi Jézus emberré válásának igazságát ez a gondolat, még ha halványabban is (lásd Jn 1:14)?

2) Az ókori Izráel népe nem egyik napról a másikra szakadt el Istentől, hitehagyásuk folyamatosan következett be. Beszélgessünk a csoportban arról, hogy a folyamatosan változó világban hogyan tarthatunk ki hűségesen Isten örökérvényű elvei mellett?

3) Vannak, akik azt hiszik, hogy Isten nagy szeretetének és megváltásának evangéliumi üzenetét csak az Újszövetség mutatja be világosan, az Ószövetség nem. Mi a gond ezzel az elképzeléssel?

4) A csoportban beszéljük meg ismét a keddi rész utolsó kérdését!

5) Az Ószövetség volt Jézus Krisztus és Pál apostol Bibliája. Keressük meg az Újszövetségben a Hóseás próféta könyvéből származó idézeteket Mt 9:13 és Róm 9:25-26 verseiben! Hogyan használta fel Jézus és Pál a próféta evangéliumi üzenetét az igazság hirdetésére?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: