BETANÍTOTT ÜSZŐ

Milyen üzenetet küld az Úr Hós 10:11-13 verseiben népének? Hogyan értsük azt a kifejezést, hogy „mígnem eljő, hogy igazság esőjét adjon néktek”?

Hóseás próféta könyve 10. fejezete Isten gyermekét, Efraimot egy olyan betanított üszőhöz hasonlítja, ami szívesen nyomtatja a gabonát, mert közben ehet is belőle. Vagyis, Izráel élete nem volt termékeny, mert csak magukkal foglalkoztak. Amikor Isten igába fogja a népet, hogy a nyílt mezőn dolgozzon, amint kell, akkor gyarapodik az igazság és a kedvesség.

A bibliai időkben az iga a szolgálat eszköze volt. A fiatal igás állatokat úgy szoktatták a munkára, hogy először befogták őket nyomtatni (Jer 50:11). Amikor rájuk helyezték az igát, egyszerűen a lábukkal verték ki a gabonát. A következő stádiumban a nyomtatóekét húzták a gabonán (2Sám 24:22). Ez felkészítette az állatokat arra a feladatra, amihez nagyobb fegyelem kellett: a barázdák szántására a mezőn (1Kir 19:19; Jer 4:3). Istennek is hasonló terve volt Izráel betanítására vonatkozóan. Efraim kényes nyakára igát helyez, hogy keményen munkára fogja a talaj felszántásakor.

Hós 10:12 versében a próféta bemutatja, hogy mit remél Izráeltől az Úr az Igéje iránti engedelmesség által. Isten igazságot és hűséges szeretetet ígér ajándékként feleségének a fogadalom megújításakor (Hós 2:18). Ha a nép igazságot vet, kedvességet arat majd viszonzásként. Izráel csak úgy szabadulhat meg a közelgő büntetéstől, ha keresi az Urat és az Úr akaratát. A kegyelem ajtaja még nyitva áll Isten választott népe előtt, ha hajlandóak megtérni.

Az emberek közötti kapcsolatok körét érinti a felszólítás, hogy vessenek igazságot. A próféta Isten keresésére biztatja a népet – Isten és népe kapcsolatára vonatkozóan. A talaj feltörése, felszántása a lelki és társadalmi reformot, megújulást jelenti. Az Úr és népe együtt fog dolgozni, hogy áldást hozzanak az országra. Ennek eredményeként csodálatos felvirágzás várható, ami betölti majd az egész földet (Hós 14:6-8).

Krisztus kér, hogy vegyük fel igáját (Mt 11:28-30). Hogyan tanulhatjuk meg tőle a szelídséget és alázatot, ami által nyugalmat találhatunk?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: