KÖNNYEN BECSAPHATÓ, EGYÜGYŰ

„És olyan lett Efraim, mint az együgyű galamb: balgatag! Egyiptomhoz kiáltanak és Asszíriához folyamodnak. De amint mennek, kiterjesztem hálómat ellenük; levonszom őket, mint az ég madarát; megbüntetem őket az ő gyülekezetüknek adott kijelentés szerint” (Hós 7:11-12). Olvassuk el az itt idézett versek szövegkörnyezetét is! Milyen figyelmeztetést találunk ebben a részben? E szakaszból milyen elvet szűrhetünk le magunknak?

József kisebbik fiát hívták Efraimnak. Az északi királyság, Izráel területén Efraim törzse volt a domináns, ezért illették ezzel a névvel az egész országot is, mint ahogy Júda törzsének neve a déli ország egészére is vonatkozott. Az imént idézett részben Izráelt buta madárhoz hasonlítja a próféta (vö. Jer 5:21), ami könnyű préda a madarász számára, aki hálójával megfogja. A tárgyalt rész szövegösszefüggése szerint Isten elleni lázadásnak minősült, hogy más népektől várták a segítséget.

Miért? Azért, mert a hatalmas Asszír Birodalommal vagy a nagyratörő Egyiptommal kötött szövetség értelmében Izráelnek el kell ismernie e két szuperhatalom pogány isteneit (lásd még Ézs 52:4; JSir 5:1-6). Ha hozzájuk fordulnak, ez szükségképpen azt jelenti, hogy elfordulnak az Úrtól. Arra volt szükségük, hogy visszatérjenek az Úrhoz, megbánják bűneiket, engedelmeskedjenek parancsának és szakadjanak el bálványaiktól. Ez volt az egyedüli reménységük, nem pedig a pogányokkal kötött politikai szövetség.

„Palesztina a földrajzi helyzete miatt is ki volt téve e két ókori birodalom megszállásának… A két hatalmas birodalom a Nílus és az Eufrátesz folyók gazdag vizeit összekötő főútvonal fölötti uralom megszerzéséért harcolt. Izráel és Júda belekeveredett e népek közötti viszályba, a két rivális közé szorult. Kétségbeesésében, mivel lelkileg nem bízott Istenében, Izráel ostoba módon előbb az egyikhez, majd a másikhoz fordult támogatást kérve, ami azonban saját népük számára csak csapda lehetett” (The SDA Bible Commentary. 4. köt. 908. o.).

Olyan könnyű problémáink megoldását keresve emberi segítségért folyamodni, ahelyett, hogy az Úrhoz fordulnánk, nem igaz? Isten valóban felhasználhat emberi eszközöket, hogy imáinkra választ adjon. Hogyan lehetünk biztosak abban, hogy nem követünk el egy Izráeléhez hasonló hibát, ha kétségbeejtő helyzetben segítségre szorulunk? Hogyan élhetünk úgy az emberi segítséggel, hogy ez szükségképpen ne jelentse az Úrtól való elfordulást?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: