BŰNBÁNATRA HÍVÁS

„Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust” (Jn 17:3).

A Hóseás név, ami a Jósua, az Ézsaiás, valamint a Jézus nevekkel rokon, héberül azt jelenti, hogy „az Úr megment”. A próféta arra hívja fel a népet, hogy forduljanak el a bűntől és találjanak menedéket az Úr Istennél, aki a Teremtő és a Megváltó. Az isteni ítéletnek az volt a célja, hogy emlékeztesse a bűnösöket: életüket és erejüket az Úrtól kapták, akihez vissza kell térniük. Tehát minden figyelmeztetés és ítélethirdetés mellett Hóseás próféta könyve egyaránt képviseli az emberi bűnbánat és az isteni megbocsátás témáit is.

A próféta arra buzdította a bűneiben vesztébe rohanó, „tudomány nélkül való” (Hós 4:6) népet, hogy törekedjenek egészen megismerni az Urat és örök elveivel összhangban élni. A nép „tudomány nélkül való volt”, azaz nem ismerte Istent, és ez vitte őket a lázadásba, ami azután kiváltotta az ítéletet.

Viszont hittel és engedelmességgel valóban megismerhették az Urat. Az ismeretség lehet közeli és bensőséges. Éppen ez az oka, hogy a Biblia újból és újból a házasság szimbólumával utal arra a kapcsolatra, amit népével kíván fenntartani az Úr.

Pontosan ezért jelenti a keresztény élet elsősorban az élő Istennel való kapcsolatot, ezért szólítja népét az Úr arra, hogy ismerjék meg Őt és kövessék akaratát.

A bűn problémája félelmetes szakadékot vágott Isten és az emberiség között. Jézus kereszthalála viszont mindannyiunk számára utat nyitott, amelyen szorosan járhatunk az Úr mellett. Valóban megismerhetjük Őt mi magunk is!

Mi a különbség aközött, ha valaki hallott már Istenről vagy ismeri Istent? Mindennapjainkban hogyan mutatkozik meg ez a különbség? Mit válaszolnánk, ha valaki megkérdezné: Hogyan ismerhetem meg Istent? A következő szövegek mit tanítanak az Úr megismerésének fontosságáról?

2Móz 33:12-13

Jer 9:23-24

Dán 11:32

1Jn 2:4


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: