ISTEN PERE NÉPÉVEL

Hós 4:1-3 szakaszában Istent Izráellel perben, jogi vitában (héberül rib) állva látjuk. A választott nép vétkesként állt Istene előtt, mert képtelenek voltak a szövetség feltételei szerint élni. Az igazságnak, a kegyelemnek és Isten ismeretének kellett volna megmutatnia, hogy Izráel különleges kapcsolatban áll Urával. Hós 2:17-19 értelmében ezeket az ajándékokat Isten a szövetség megújításakor adja népének. A bűn miatt azonban Izráel életéből hiányoztak a fent nevezett kegyelmi ajándékok. A Hóseás által felsorolt bűnök az anarchia szélére sodorták a nemzetet. A vallási vezetőket, a papokat és a prófétákat is felelősség terhelte Izráel életének romlásáért, amit Isten számon is kért tőlük. Súlyos felelősség nehezedett rájuk. Ha nem lépnek fel a helytelen tettekkel szemben és nem ítélik el az igazságtalan cselekedeteket, Isten őket ítéli meg.

Az Ószövetség idejében a bálványimádást a legsúlyosabb bűnnek tekintették, mert elkövetője tagadta az Úr Isten szerepét a nép és az egyén életében. A száraz klíma miatt Izráelben élet-halál kérdésnek számított, hogy esik-e az eső. Az izraeliták idővel abban kezdtek hinni, hogy az életadó eső és a hasonló áldások Baáltól származnak. Ezért szentélyeket építettek az idegen isteneknek és az istentiszteletet erkölcstelenséggel keverték.

Ugyanakkor a társadalmi igazságtalanság is elterjedtté vált az országban. A gazdagok igyekeztek mind jobban kizsigerelni a földműveseket, hogy meg tudják fizetni a sarcot Asszíriának. Sokan csaltak és hamissághoz folyamodtak (Hós 12:7-8). Az addig békés és virágzó korszakot emiatt váltotta fel a politikai és társadalmi zavargások időszaka. Az ország a teljes káosz szélére került.

„Csak szánakozni lehet a szegény gazdag embereken, akik állítólag Istent szolgálják. Azt mondják, hogy ismerik Istent, ám tetteik ezt cáfolják. Rettenetes sötétségben élnek! Azt vallják, hogy hisznek az igazságban, ám cselekedeteik nem állnak összhangban szavaikkal. A gazdagság szeretete önzővé, követelőzővé, hatalmaskodóvá teszi az embert. A vagyon hatalom, és a vagyon szeretete gyakran megfosztja az embert minden jó, isteni tulajdonságtól vagy éppen megbénítja azokat” (Ellen G. White: Testimonies for the Church. 2. köt. 682. o.).

Hogyan illeszkednek Jak 5:1-7 szavai a jelenvaló igazsághoz, amit Jel 14:6-12 szakaszában a három angyal üzenete fejez ki? Mivel védekezhetünk a veszélyek ellen, amelyekkel a pénz mindig fenyegeti Krisztus követőit?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: