A HELYREÁLLÍTÁS ÍGÉRETE

Alapvetően mi volt Isten üzenete népe számára Hóseás próféta könyve 2. fejezetében? Hogyan mutatkozik meg az evangélium ebben a szakaszban?

Hóseás üzenete alapjában véve azt az igazságot közvetíti, hogy Isten kitartó szeretettel fordul méltatlan népe felé. A 2. fejezetben olvashatjuk az Úr hosszas beszédét Izráel hitehagyásáról, amit azután szembeállít népe iránti végtelen szeretetével. A büntetést követően a férj a pusztába vezeti feleségét, ahol megújítják házassági fogadalmukat.

Tehát a fejezet azzal ér véget, hogy felvázolja az ítéleten túlmutató jövőt, amikor Isten ismét olyan szeretetet ébreszt Izráelben, mint ami korábban megvolt benne (Hós 2:11-14). A mező vadjai nem pusztítják el többé a feleség szőlőit és fügefáit, új szövetséget kötnek, társak lesznek (Hós 2:17). Emellett minden gyermek új nevet kap, és már a nevük is azt tanúsítja, hogy Isten kész a békülésre, hajlandó megbocsátani népe vétkeit.

Isten szabadon megbocsátja bűneinket. Mégis, mibe került a bűnbocsánat Istennek? Hóseás számára mi volt a tanulság ára (Hós 3:1-2)?

Hóseás Izráelben, férfiként arra született, hogy a patriarchális társadalomban kiemelt szerepe legyen. Ám ez a kiváltság nagy felelősséggel járt. Az ókori Izráelben egy férfi számára óriási erőfeszítés kellett a megbocsátáshoz és a hűtlen feleség visszafogadásához, nem beszélve arról, hogy sajátjának ismerje el azokat a gyerekeket, akik talán más apától származtak. Ha kitartott a felesége és annak gyermekei mellett, akkor el kellett viselnie a társadalom elutasítását, ami az élet legnehezebb tapasztalatai közé számíthatott.

Hóseás mégis „visszavásárolta” az asszonyt. Bizonyos értelemben Isten ugyanezt tette az emberiségért, Jézus kereszthalála árán. Csak a keresztre nézve láthatjuk tisztábban, mibe került Istennek az, hogy a bűn romlásából visszavásárolt minket.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: