SZOKATLANUL FURCSA PARANCS

„Amikor beszélni kezde az Úr Hóseással, monda az Úr Hóseásnak: Menj, végy magadnak parázna feleséget és parázna gyermekeket; mert paráználkodván paráználkodik e föld, nem követvén az Urat. Elméne tehát és elvevé Gómert, Diblajim leányát; és az teherbe esék, és fiút szüle néki” (Hós 1:2-3).

A Biblia kutatói évszázadokon át számos vitát folytattak e parancs természetéről. Olyan kérdéseket firtattak, hogy vajon Gómer prostituált volt-e vagy csak hűtlen lett férjéhez, Hóseáshoz? Már a házasságkötés előtt erkölcstelen életet élt vagy azt követően hűtlenkedett?

Nem tudhatjuk pontosan. Egy valami azonban biztos: amikor az Úr Hóseáshoz és általa szólt, az volt a szándéka, hogy a nép a történet kapcsán Izráel népe iránti szeretetére figyeljen fel. Az izraelita Gómer és a próféta házasságának története összeolvad Isten és Izráel szövetségének történetével.

Fontos párhuzamokat találunk Hóseás esete és Istennek Izráellel való tapasztalata között. Emberi viszonylatban Gómer megtörte Hóseásnak tett házassági fogadalmát, Izráel pedig lelki síkon vált hűtlenné Istenhez. Gómer hűtlensége fájdalommal töltötte el férje szívét, Izráel hűtlensége pedig Isten szívét szomorította meg. Isten elhívta Hóseást, hogy viselje el szíve és házassága összetörését. A próféta bizonyára szenvedett a botránkozás és a szégyen nyilvánossága miatt. Ám minél tovább tartott Gómer hűtlensége, a próféta annál mélyebben átérezte Isten fájdalmát és haragját Izráel miatt.

Az Úr gyakran kért olyat a prófétáktól, hogy az üzenet hirdetése mellett még mást is tegyenek. Olvassuk el a következő szakaszokat és mondjuk el, hogyan szimbolizálták a próféták tettei azt, ahogyan Isten bánt a népével! Ézs 20:1-6; Jer 27:1-7; Ez 4:1-6

Milyen bizonyságot teszünk az Úrról nemcsak szavainkkal, de tetteinkkel is? Mi mutathat rá az életünkben, hogy nem csupán jó emberek, hanem Jézus követői vagyunk?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: