Az igazság öve „Álljatok hát elő, körülövezvén derekatokat igazlelkűséggel…” (Ef 6:14).

Semmi más védelem nincs a gonoszság ellen, csak az igazság. Egyetlen ember sem állhat ki szilárdan az igazságért, akinek szívében nem kap helyet az igazság. Csupán egyetlen hatalom létezik, ami állhatatossá tehet és meg is tarthat akként – Isten hatalma, ami Krisztus kegyelme által tulajdoníttatik nekünk.

Az egyházban sokan biztosra veszik, hogy értik hitüket, ám amíg valami megpróbáltatás nem jön, nem ismerik fel saját gyengeségeiket. Ha távol kerülnek a hasonló hitet vallóktól és magukban kell megállniuk, egyedül kell magyarázatot adniuk hitükre, meglepetten tapasztalják, hogy gondolataik mennyire kuszák azzal kapcsolatban, amit igazságnak fogadtak el…

Az Úr mindenkit arra hív, aki Igéjében hisz, hogy ébredjen fel álmából. Értékes, időszerű világosságot kaptunk, ez a Biblia igazsága, ami bemutatja az előttünk álló veszélyeket. Ennek a világosságnak a Szentírás komoly tanulmányozására kell vezetnie bennünket. A lehető legszigorúbban meg kell vizsgálnunk azt az álláspontot, amit elfogadtunk… A hívők ne hagyatkozzanak feltételezésekre és rosszul meghatározott elképzelésekre az igazság lényegét illetően! Hitüknek Isten Igéje szilárd alapján kell állnia, hogy amikor a próba ideje elérkezik… reménységük indokait be tudják mutatni…

Az igazság szilárd alapon áll az örökkévaló Sziklán – azon az alapon, amit semmilyen vihar nem mozdíthat el… Ne eresszük le az igazság zászlaját… az utolsó időre vonatkozó komoly igazságot vegyítve valami mással, ami elrejtené hitünk sajátságos jellemzőit” (Ellen G. White: God’s Amazing Grace. 29. o.)!

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: