A kezdet kezdetén

Nyissuk ki a Bibliát és keressük meg az első könyv első fejezetének kezdő sorát! Semmit nem találunk benne azzal kapcsolatban, hogy Krisztus meghalt a bűneinkért, sem a második adventről, sem Jézus testi feltámadásáról. Nincs benne szó a holtak állapotáról, az engesztelés napjáról, de még a hetedik napról, a szombatról sem. A Biblia nyitó szavai azért hallgatnak e tanításokról, mert semmi értelmük nem lenne anélkül, amiről az első versben valóban szó van, azaz, hogy „Kezdetben teremté Isten az eget és a földet.”

A Szentírásnak alapvető igazsága a teremtés, és ezen az igazságon alapszik az összes többi bibliai tantétel, beleértve Jézus testet öltését, a keresztet, a második adventet, nevezetesen azon, hogy világunkat az Úr teremtette meg.

Ezért a teremtésről nemcsak a Biblia első oldalain olvashatunk, hanem Mózesnek mind az öt könyvében, a prófétáknál, a zsoltárokban, az evangéliumokban, az apostoli levelekben, Az apostolok cselekedeteiben és A jelenések könyvében. Ráadásul a teológiai szövegösszefüggés szinte mindenütt megkívánja, hogy a teremtést szó szerint értsük. Például Pál így írt: „Mégis úrrá lett a halál Ádámtól Mózesig azokon is, akik nem Ádám vétkéhez hasonlóan estek bűnbe” (Róm 5:14, új prot. ford.). Ilyen módon nemcsak a valóságos Ádámot és a valóságos Jézust kapcsolja össze, hanem Róma 5. fejezetének szövegösszefüggése ezt a megváltási tervhez is hozzáköti, ami alapvetően fontos tantétel és a lehető legvalóságosabb értelemben veendő: bűnössé lett teremtmények vagyunk, akikre valóban vagy örök pusztulás, vagy örök élet vár! Jézus is idézett Mózes első könyve 1. és 2. fejezetéből: „Ő pedig felelvén, monda: Nem olvastátok-é, hogy a teremtő kezdettől fogva férfiúvá és asszonnyá teremté őket, és ezt mondá: Annak okáért elhagyja a férfiú atyját és anyját; és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté” (Mt 19:4-5). Ha Jézus valóságosnak fogadta el a teremtési beszámolót és akként is tanította, hogyan tehetne mást az, aki a követőjének vallja magát? Tehát ebben a negyedévben a Mózes első könyve 1. és 2. fejezeteiben leírt teremtési történet értelmében mélyedünk el ebben a tanításban, azt járva körül, hogy mi minden következik belőle számos hitelvünket illetően. Kitérünk többek között az erkölcs, a bűn, a házasság és a sáfárság kérdéseire. Abból az alapfeltételezésből indulunk ki, hogy a történet szó szerint értendő. A negyedév során azt mutatjuk be újból és újból, hogy a Biblia központi üzenete hogyan épül rá a teremtés történetének történelmi igazságára. Gondoljunk például az evangéliumra! A Szentírás szerint Isten a mostani állapotánál jobbnak teremtette az embert. Jézus azért jött el, hogy megszabadítson az Ádám és Éva bűne következtében ránk váró haláltól. Az evolúcióval ötvözni próbált elképzelés szerint azonban az Úr a természetes kiválasztódás kegyetlen és fájdalmasan gyilkos ciklusai során a majomból evolválódott emberben öltött volna testet, mindezt pedig azért, hogy eltörölje a halált, „az utolsó ellenséget” (lásd 1Kor 15:26). Viszont hogyan lehetne „ellenség” a halál, ha éppen az lett volna Isten választott eszköze az emberiség megteremtéséhez? Az Úrnak bizonyára számtalan felegyenesedett ember, heidelbergi ember és neandervölgyi ember halálával kellett volna számolnia, mire végül elérkezett volna a Homo sapienshez, az Ő képét tükröző emberhez. Ha igaz lenne az evolúció tanának állítása, akkor Jézusnak azért kellett volna eljönnie, hogy éppen attól a folyamattól mentse meg az emberiséget, amit Isten a teremtéshez felhasznált. Itt azt láthatjuk, hogy a bibliai igazságok nem bibliai nézetekkel való ötvözése olyan logikai képtelenségekhez vezet, amelyektől az igazság őszinte keresőinek tartózkodnia kell. A negyedév során további okaival találkozunk majd annak, hogy hitünk egésze szempontjából miért olyan fontos a hatnapos teremtés történetét szó szerint érteni. Arra is kitérünk, hogy a teremtés kérdésében való megalkuvás aláásná az evangéliumnak és azoknak a tanításoknak az alapját, amelyek egyházunk létjogosultságát megadják.

L. James Gibson a kaliforniai Loma Lindán a Földtani Kutató Intézet (www.grisda.org) igazgatója. Számos cikket írt a teremtés és a tudomány kapcsolatának témakörében.

Clifford R. Goldstein

szerkesztő

Jézus eljövetele

Kedves Olvasó!

Fiatalok elkészítettek egy összeállítást Jézus visszajöveteléről a DET Ifjúsági Központban. Az alábbi linken elérhető.
Újszerű benne, hogy egy szálon indul el az elbeszélés, majd elágazik, választási lehetőségekkel. Aki kíváncsi, többet is megtudhat!

Telefonon és táblagépen akkor játszható le teljesen a felvétel, ha YouTube alkalmazásban nyitjuk meg, akkor egymás után sorra kinyithatók a különböző választási lehetőségek. Örömmel tájékoztatlak Benneteket erről az új kezdeményezésről. Hívjátok fel a figyelmet erre a videóra mind szélesebb körben, a gyülekezetekben, a fiatalok között! 

Külön köszönet a készítőknek: A felvételek szereplői: Demjén Éva, Farkas Krisztina, Kiss Laura, Ócsai Boldizsár, Rontó Dávid, Zarka Dávid   

Technika, vágás: Rajki Dávid, Cséfán Tamás, Rontó Dávid

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: