Alapvető hitelvek

Mindenki hisz valamiben; aki állítja, hogy semmiben vagy semmi örök érvényű dologban nem hisz, valamiben mégis hisz (talán saját relativizmusában). A hit igenis fontos, mert erősen hat az ember életmódjára. Ám némely keresztény számára a hitelveknél vagy a viselkedésnél fontosabb a valahova való tartozás, a közösségtudat. A közösségnek viszont a közös hitelveken, célokon kell alapulnia, tagjait azonos dolgoknak kell foglalkoztatnia. Mi az, ami egy közösségként tartja össze a hetednapi adventistákat – a népet, amelynek tagjai az emberiség szinte minden elképzelhető ágában megtalálhatók? Mind a 28 hitelvünk alapvetően fontos ahhoz, hogy növekedni tudjunk Krisztusban és a hívők közösségeként élhessünk az örökkévalóság fényében. Egyesek azzal érvelnek, hogy csupán Krisztus iránti szeretetünk számít, nem a tantételek. Jól hangzik, csakhogy a Biblia nem választja el az igazság szeretetét a Krisztus iránti szeretettől. Azt olvassuk, hogy „az igazságot követvén szeretetben” növekedhetünk Krisztusban (Ef 4:15-16). A tantételek megismerése nem csupán helytálló adatok felhalmozását jelenti; a tantételek ismerete Isten iránti szeretetet ébreszt (2Jn 6-10). A Biblia többek között azért is nevezi fontosnak „az egészséges tudományt”, mert az erkölcsös életvitellel kapcsolatos (1Tim 1:9-10; Tit 2:1-5). A Hetednapi Adventista Egyháznak 28 alapvető hitelve van. Ezek nem tekintendők olyan értelemben hitvallásnak, hogy elzárkóznánk a bennük kifejezett igazság további fejlődésétől (vagy újabb tanítások hozzáadásától). Noha nyitottan kell közeledni az újabb világossághoz, az egyház egysége és küldetése szempontjából döntően fontos, hogy e hitelvekkel kapcsolatban szilárd közös megegyezés alakuljon ki. Ugyan mi más fogná össze az egész világon egységes mozgalommá emberek millióit, ha nem a hitelveink? Ebben a negyedévben tehát néhány ilyen tanításra összpontosítunk. Hisszük, hogy adventi tudatunk szempontjából mind a 28 alapvető és sarkalatos, egy negyedév alatt azonban nem keríthetünk mindre sort. Viszont reméljük, hogy az itt tárgyalt tantételekhez rendszerbe fogott és logikus vezérfonalat tudunk biztosítani. Különös figyelmet fordítunk a 11. hitelvre – Növekedés Krisztusban –, amit 2005-ben fogadott el a Generál Konferencia ülése, a Missouri állambeli St. Louisban (lásd 5-7. tanulmányok). Ez a hitelv önmagában nem új vagy korábban fel nem ismert tanítás, inkább válasz a világ bizonyos pontjain jelentkező igényre. Segít tisztázni, miként érti az egyház azt, hogy Istennek hatalma van Krisztusban győzelmet adni a hívőknek a gonoszság erői felett. Valójában e negyedév minden tanulmánya a Krisztus és a gonoszság erői közötti küzdelem keretében értendő. Ez az, amit „nagy küzdelemnek” nevezünk.

A nagy küzdelem alapgondolatán belül és ahhoz szorosan kapcsolódva a Krisztusban való megváltás fonala fut végig minden tantételünkön. A nagy küzdelem és az általa előidézett kérdések hátterén kell látnunk a megváltási tervet, ami meghúzódik mind a 28 alapvető hitelvünk mögött, egészen áthatva azokat. A tantételek tehát nem tekinthetők önmagukban végcélnak, inkább a cél elérésének eszközei. A cél Jézus és az, hogy saját magunk megismerjük Őt, ill. növekedjünk benne. Vagy pedig, még inkább szubjektív módon fogalmazva: mind a 28 hitelvünknek arra kell elvezetnie bennünket, hogy egyre mélyebben megértsük, amit a megváltási terv által Jézus értünk tett. Ez erősíti Isten iránti szeretetünket, még nagyobb elkötelezettségre sarkall, hogy életünkkel ezt a szeretetet ismertessük meg a világgal, meg „a mennybeli fejedelemségekkel és hatalmasságokkal” (Ef 3:10).

Igen, mindenki hisz valamiben. E negyedévben a célunk, hogy ne egyszerűen higgyünk az Igazságban – Jézusban (Jn 14:6) –, hanem mind jobban és jobban megismerjük Őt, növekedjünk kegyelmében.

Kwabena Donkor Ghánából származik. Jelenleg a Bibliai Kutató Intézet igazgatóhelyettese a Generál Konferencia központjában, a Maryland állambeli Silver Springsben.

Clifford R. Goldstein

szerkesztő

Jézus eljövetele

Kedves Olvasó!

Fiatalok elkészítettek egy összeállítást Jézus visszajöveteléről a DET Ifjúsági Központban. Az alábbi linken elérhető.
Újszerű benne, hogy egy szálon indul el az elbeszélés, majd elágazik, választási lehetőségekkel. Aki kíváncsi, többet is megtudhat!

Telefonon és táblagépen akkor játszható le teljesen a felvétel, ha YouTube alkalmazásban nyitjuk meg, akkor egymás után sorra kinyithatók a különböző választási lehetőségek. Örömmel tájékoztatlak Benneteket erről az új kezdeményezésről. Hívjátok fel a figyelmet erre a videóra mind szélesebb körben, a gyülekezetekben, a fiatalok között! 

Külön köszönet a készítőknek: A felvételek szereplői: Demjén Éva, Farkas Krisztina, Kiss Laura, Ócsai Boldizsár, Rontó Dávid, Zarka Dávid   

Technika, vágás: Rajki Dávid, Cséfán Tamás, Rontó Dávid

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: