TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

„A jelképes szolgálatban a főpap, miután elvégezte az engesztelést Izraelért, kijött a szent sátorból és megáldotta a gyülekezetet. Krisztus is közbenjárói munkája befejezésekor »a bűn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják Őt üdvösségükre« (Zsid 9:28), hogy örök életet adjon várakozó népének. Miként a főpap a szenthelyről eltávolított bűnöket megvallotta Azázel bakjának feje felett, Krisztus is a megvallott bűnöket Sátánra, a bűn kezdeményezőjére és felbujtójára fogja helyezni. Miként az Izrael bűneit hordozó bakot »kietlen földre« (3Móz 16:22) küldték, Sátán is, azokkal a bűnökkel a vállán, amelyeket Isten népével elkövettetett, ezer évig az akkor már kietlen és lakatlan föld határai közé lesz zárva. Végül abban a tűzben, amely minden gonoszt elpusztít, Sátánnak a bűn minden büntetését el kell szenvednie” (Ellen G. White: A nagy küzdelem. Budapest, 1985, H. N. Adventista Egyház. 432. o.).

„Sokan attól félve, hogy az eljövendő örökség túlságosan anyagi jellegűnek tűnik, azokat az igazságokat is elspiritualizálják, amelyek otthonunkként emlegetik örökségünket. Krisztus – amint tanítványainak ígérte – azért ment el, hogy Atyja házában lakóhelyet készítsen számukra. Akik hisznek Isten Igéjének tanításaiban, azok tudnak a mennyei lakóhelyekről… Az emberi nyelv alkalmatlan arra, hogy megfogalmazza az igazak jutalmát. Csak azok fogják tudni, hogy milyen, akik meglátják. Véges elme képtelen felfogni, hogy milyen dicsőséges lesz a mennyei Éden” (i. m. 599. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) A kereszténység berkein belül alapvetően három felfogás (és azok néhány változata) terjedt el a millenniummal kapcsolatban: 1) a Krisztus első és második adventje közötti időszakot jelenti; 2) a béke és az igazság hosszú korszaka a földön, még Krisztus megjelenése előtt, ami részben az evangélium hirdetése és a társadalmi reformok miatt valósulhat meg; 3) az ezeréves időszak Krisztus visszajövetele után, amikor a megváltottak a mennyben lesznek. A hetednapi adventisták természetesen a harmadik álláspontot képviselik. Milyen problémákat vet fel az előző két elképzelés?

2) Olvassuk el Jel 21:27 versét! Eszerint kik nem mehetnek be az Új Jeruzsálembe? Másutt még milyen kizáró okokat említ az Ige? Miért?

3) Milyen „utópiákat” próbált megvalósítani az ember? Milyen példákat tudnánk felsorolni? Milyen eredménnyel jártak e kísérletek? Miért fulladt kudarcba mind? Miért bizonyítja ez is, hogy rá vagyunk utalva Isten természetfeletti közbelépésére?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: