A MILLENNIUMOT BEVEZETŐ ESEMÉNYEK

Mivel az Úr a millenniummal vezeti be az „utópiát”, amit népe számára készít, természetes, hogy tudakozzuk, mikor kezdődik és milyen lesz. A millennium – azaz ezer esztendő – fogalmával A jelenések könyve 20. fejezetében találkozunk. A 2-7. versekben hat helyen is előfordul. Pontos idejét úgy kapjuk meg, ha meghatározzuk a 20. fejezet helyét A jelenések könyve egészének a menetében. A könyvben ugyan nincs pontos idővonal, a millennium kezdetét mégsem túl nehéz megtalálni.

Vessük össze 1Thessz 4:16-18 szakaszát A jelenések könyve 20. fejezetével! Hogyan állapíthatjuk meg az ezeréves időszak kezdetét annak ismeretében, amit e két szakasz a feltámadásról ír? Az említett szövegekben még milyen események kapcsolódnak ide?

A jelenések könyve előrevetíti, hogy Jézus második adventjét megelőzően három hatalom (a sárkány, a fenevad és a hamis próféta) összegyűjti a nemzeteket Krisztussal és népével szemben (Jel 16:13). A második adventkor (Jel 19:11) a népek együttesen hadat indítanak Krisztus ellen, ám eközben elpusztul a fenevad és a hamis próféta (Jel 19:19-20). Jelenések 20. fejezete foglalkozik a harmadik hatalom, a sárkány sorsával. Miközben a Krisztusban meghaltak feltámadnak – ezt nevezi az Ige első feltámadásnak (5. vers) –, a sárkányt (Sátánt) ezer esztendőre a mélységbe vetik (1-3. versek). E különleges események némelyikéről 1Thessz 4:16-18 és 2Thessz 1:7-9 versei is szót ejtenek. Az említett részek segítenek tisztább képet látni arról, hogy mi is történik még az ezer év előtt. A kezdete természetesen egybeesik a második adventtel. A Krisztusban meghaltak feltámadnak, hogy csatlakozzanak az életben lévő hívőkhöz, majd mindkét csoport a mennybe vitetik. Krisztus visszajövetelének dicsőségétől az élő gonoszok meghalnak (lásd 2Thessz 2:8). A pusztán maradt föld lesz Sátán börtöne. Mintha itt a körülmények láncai kötöznék meg a gonoszt ezer évre. Sátán azért marad fogságban, „hogy többé el ne hitesse a népeket” (Jel 20:3). Sokan úgy látják, szimbolikus kapcsolat van az engesztelés napján a pusztában elengedett bűnbak (3Móz 16:22) és aközött, hogy milyen helyzetben lesz Sátán a millennium alatt.

Ismét tekintsük át az imént megnevezett eseményeket! Olyan természetfeletti dolgokról hallunk itt, amelyek bemutatják Isten nagyságát és hatalmát, ill. az emberiség gyengeségét és tehetetlenségét. Hogyan tudjuk ezt a fontos különbséget állandóan szem előtt tartani? Miért jó ellenszere ez az öntelt gőgnek és annak az érzésnek, hogy mi mindent meg tudunk oldani?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: