TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

„Krisztus közbenjárása az emberért a mennyei templomban éppoly lényeges része a megváltás tervének, mint halála volt a kereszten. Halálával Krisztus elkezdte a megváltás munkáját, feltámadása után pedig a mennybe ment, hogy befejezze. Hittel a függöny mögé kell lépnünk, »ahová útnyitóul bement érettünk Jézus« (Zsid 6:20). A Golgota keresztjének fénye tükröződik vissza azon a helyen. Ott többet megérthetünk a megváltás titkaiból. Az ember megváltása végtelen sokba került a mennynek” (Ellen G. White: A nagy küzdelem. Budapest, 1985, H. N. Adventista Egyház. 435. o.).

„A hívő emberek számára Krisztus a feltámadás és az élet. Üdvözítőnknél Isten helyreállította azt az életet, amely a bűn által elveszett. Mivel az életet önmagában hordozza, azért meg tudja eleveníteni azokat, akiket akar. Isten felruházta őt a halhatatlanság áldásának a jogával. Azt az életet, amelyet letett ember voltában, ismét felveszi és az emberiségnek adja” (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó. 694. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA:

1) Kálvin János kijelentette Krisztus közbenjárói munkájáról, hogy „halálát folyamatosan üdvösségünkre fordítja”. Mondják, hogy „a protestáns teológusok a teológia alapjai között tartották számon a mennyei szentély létét.” Nem nehéz megérteni, hogy Krisztus közbenjárói feladata miért számít ennyire fontos tanításnak. Végtére is, gondoljunk csak arra, hogy az egész Ószövetségben központi a szentély és a templom szerepe, és az Újszövetségben is ez a helyzet! Mit árul ez el e tantétel fontosságáról?

2) Foglalkozzunk még Zsid 9:23 versével, ami évszázadokon át zavarba ejtette a teológusokat, akik nem értették, hogyan fordulhat elő, hogy a mennyben is meg kell tisztítani valamit! Az adventisták is még sokat tanulhatnak, hogy igazán megértsék e rész jelentését, viszont Dán 8:14 megvilágítja e fontos elvet. Hogyan?

3) A keresztény hit szempontjából rendkívül lényeges Krisztus feltámadása, nélküle semmit nem mondhatnánk a magunkénak. Hogyan bizonyítja Pál Krisztus feltámadását 1Kor 15:1-6 szakaszában? Figyeljük meg különösen a 6. verset! Mit mond itt az apostol? Miért hangsúlyozza annyira, hogy még sokan élnek azok közül, akiknek Krisztus megjelent? Mintha ezt mondaná: „Ha nem hisztek nekem, kérdezzétek meg azokat, akik saját szemükkel látták Jézust!”


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: