HALÁL ÉS FELTÁMADÁS

Az Újszövetség szerint Krisztus második adventjéhez kötődik a Krisztusba vetett hitben meghaltak feltámadása. Valójában a hívők szemében ez Jézus visszajövetelének a legfontosabb része, hiszen Krisztus követői közül sokakat elragad már a halál addigra.

Mit tudhatunk meg az alábbi igehelyekből a halottak feltámadásáról, ami Krisztus visszajövetelekor következik be?

Róm 8:11

1Kor 15:13-25

Fil 3:20-21

1Thessz 4:13-16

A Biblia tanítása szerint a feltámadással nyert testünkben Isten helyreállítja az életet. Másként fogalmazva, a bibliai feltámadás testi feltámadás. Ez az igazság akkor válik világosabbá, ha arra gondolunk, hogy Krisztus feltámadása után a sírja üres volt. Nem maradt holttest benne. Krisztus feltámadásának bizonyossága alapján lehetünk biztosak abban, hogy mi is feltámadunk!

A feltámadás a halál hatalmának megtörésével egyenlő. Miért magyarázza tehát ez, hogy csak úgy részesülhetünk benne, ha „Krisztusban” vagyunk (2Tim 1:8-10)?

A halhatatlanság kulcsa nem a tudományos kutatások terén elért áttörés. Krisztus már legyőzte a halál hatalmát saját halálával és feltámadásával (Róm 6:9). E tette alapján Ő képes halhatatlanságot ajándékozni mindenkinek, aki a keresztség által csatlakozik hozzá halálában és feltámadásában (Róm 6:23). A Biblia azt is világosan tanítja, hogy nem a haláluk idején nyernek halhatatlanságot a hívők, hanem Jézus második adventjekor, „az utolsó trombitaszóra” (1Kor 15:51-54).

„Én vagyok a feltámadás és az élet: aki hisz énbennem, ha meghal is, él” (Jn 11:25). Hogyan tanulhatjuk meg jobban megragadni azt a reménységet, amit e szavak fejeznek ki? Hol lennénk e hit nélkül?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: