A MENNYEI SZENTÉLY – 1. rész

A 24. hitelvünk így kezdődik: „A mennyben van az igazi templom. Az Úr építette, nem ember” (lásd Zsid 8:2). A Biblia egyik tényként kezelt tanítása a mennyei szentély létezése (Zsolt 11:4).

Olvassuk el Zsid 8:1-5 szakaszát! Mi a lényege annak, amit e versek kifejeznek?

A mennyei szentélyt úgy mutatja be az Ige, mint aminek mintájára készült a földi. Ez legalábbis azt jelenti, hogy működésüket tekintve a kettő között párhuzam fedezhető fel. A földi szentély révén sok mindent megtudhatunk a mennyeiről. Izráel népe számára rendkívül fontos volt a földi szentély, igazi jelentőségét mégis a mennyei szentély és az adta, ami ott történik. Az áldozatok és a papi szolgálat útján a földi szentély tanítást adott a mennyei valóságáról. Isten azt akarta, hogy népe a szolgálatok végzésével tanulja meg a megváltás elveit, amelyek előrevetítették a mennyei valóságot, Krisztus szolgálatát (Zsid 9:9-15), halálát majd a mennyei szentélyben végzett közbenjárását.

A földi szentélyszolgálatok azt tanították, hogy a bűnért való engesztelés szükségessé tette a véráldozatot (Zsid 9:22), a kiontott vérrel viszont még további feladata volt a papnak: a bűnösök és a Szentlélek közötti közbenjárás. A pap a szentek szentjében végzett szolgálatával megtisztította a szentélyt a bűnöktől és kinyilvánította, hogy a népnek meg kell sanyargatnia magát és meg kell térnie bűneiből. Így a szolgálat kiemelt figyelmet fordított az ítéletre is, mint ami szerves része az üdvösségnek.

Az is egészen lenyűgöző, amire Zsid 8:1-2 versei utalnak, hogy a könyv előző hét fejezetének a célja: felhívni az olvasók figyelmét a mennyei szentély valóságára és Főpapunknak, Krisztusnak ott betöltött szerepére. Nehéz nem észrevenni, hogy A zsidókhoz írt levél óriási jelentőséget tulajdonít annak a szolgálatnak, amit Krisztus az egész megváltási terv részeként a mennyei szentélyben végez. Az említett versekben semmi nem utal arra, hogy a mennyei szentély vagy Krisztus ott végzett szolgálata csupán hasonlat vagy jelképes értékű volna. Sőt, az 5. versből világosan kiderül, hogy a valóságos, földi szentély, amelyben igazi papok valódi áldozatokat mutattak be, csupán „árnyéka” volt annak, amit Krisztus tesz a mennyei szentélyben.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: