KERESZTÉNY MAGATARTÁS

Gondoljunk a hétköznapi élet három területére, és beszéljünk a keresztények kötelességéről az életmódot és a magatartást illetően!

1) Alkalmazó – alkalmazott viszonya (Ef 6:5-9; Jak 5:4-6)

Az egyik oldalon fontos az alkalmazottakra úgy tekinteni, mint Krisztusban az alkalmazóval egyenlőkre. Emellett a munkáltatót az az irányelv vezesse, hogy az elvégzett munkáért megfelelő juttatás jár. A keresztény munkavállalók viszont álljanak ellen a kísértésnek, hogy lusta, nemtörődöm módon végezzék feladatukat!

„Ha a szülők hagyják, hogy gyermekeik semmittevéssel töltsék idejüket, olyan bűnt követnek el, amelynél nincs nagyobb. A gyermekek már korán megszeretik a tétlenséget, és lusta, mihaszna felnőttek lesznek. Amikor pedig elég idősek ahhoz, hogy állást vállalva megkeressék kenyerüket, kényelmesen és kelletlenül dolgoznak, de elvárják a lelkiismeretes munkáért járó fizetést” (Ellen G. White: Krisztus példázatai. Budapest, 1983, H. N. Adventista Egyház. 238-239. o.).

2) Állampolgári kötelességek (Róm 13:1-7)

A keresztény életében Isten az első, tetteit és kötelességeit ebből a nézőpontból vizsgálva értékeli. Ilyen megfontolásból a keresztény ellenez például mindenfajta hátrányos megkülönböztetést, még ha ezt hivatalosan szentesítették is. Ugyanakkor „az Isten iránti hűség senkit nem jogosít fel arra, hogy önkényesen járjon el és viszályt szítson a társadalomban, káoszt teremtsen. A keresztények fizetik az adót, teljesítik állampolgári kötelességeiket, betartják a közlekedési szabályokat és a tulajdonra vonatkozó rendelkezéseket, együttműködnek a hatóságokkal a bűnözés és az erőszak megfékezése, visszaszorítása érdekében” (Handbook of Seventh-day Adventist Theology. Maryland, 2000, Review and Herald Publishing Association. 701. o.).

3) Társadalmi kötelezettségek (Ézs 61:1-3; Mt 25:31-46)

„A keresztény eleget tehet elhívásának, hogy keresse Isten országát, ha felebarátai iránti szeretettől késztetve a családi, a gazdasági, a nemzeti és a politikai élet erkölcsi közösségeiben végzi munkáját… Csak akkor követjük hűséggel Krisztus példáját, ha a köz javát szolgálva bekapcsolódunk a polgári tevékenységekbe” (H. Richard Niebuhr: Christ and Culture. 1996, HarperCollins Publishers. 97. o.).


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: