A KERESZTÉNY HÁZASSÁG

Az ember társas lény. A családban, a munkában, nyilvános és privát helyeken különféle kapcsolatokat létesítünk. Felelősségteljes, keresztény magatartást kell tanúsítanunk minden szinten és közegben. A Biblia időszerű elvei vezethetnek emberi kapcsolatainkban.

Tanulmányozzuk a következő igehelyeket, majd fogalmazzuk meg a Biblia szerint, hogy mi a házasság! 1Móz 2:21-25; Mal 2:14; Ef 5:28

Ha valamit meghatározunk, kifejezzük a jelentését. Ma azt mondják, hogy nehéz meghatározni, mi a házasság, hiszen mást jelent a különböző embereknek, eltérő korokban és kultúrákban. Csakhogy a Biblia nem látja ilyen rugalmasan ezt a kérdést. Az Írás szerint a házasság intézményét Isten rendelte el, két eltérő nemű felnőtt bensőséges, tartós szövetségeként, kapcsolataként. A bibliai házasságra jellemző a férfi és a nő egyenlőségének értékelése, a mélységes kötődés, egység, amelyben közösek a célok és meghatározó az állandóság, a hűség és a bizalom érzése. Az Istenhez fűződő kapcsolathoz hasonlóan a férj és a feleség szövetsége is szentként őrizendő.

Persze mind tudjuk, hogy még az egyházban is sokan könnyelműen veszik a házasság kérdését. Abban a hitben lépnek szövetségre, hogy házasságuk Istentől van, majd pedig, amikor göröngyösebb lesz az út, megállnak a bíró előtt, aki az emberi törvények és szabályok alapján elválasztja, amit Isten egybeszerkesztett. Tudjuk, hogy itt valami végzetesen rossz, egyházunknak mégis küzdelmet jelent eldönteni, mit tegyünk ilyen helyzetekben.

A mai társadalom számára még mi minden jelent kihívást a többnejűség, az együttélés, a válás, az újraházasodás és a homoszexualitás mellett? Milyen tanácsot adhatunk hasonló esetekben a Biblia alapján?

Ma egyre jobban terjed a házasságtörés, a paráznaság, a pornográfia, és még csak nem is ezek a legrosszabbak. Isten azonban továbbra is könyörülettel és kegyelmesen tekint az emberi gyarlóságokra. E gyarlóságok viszont Krisztus kegyelmével legyűrhetők. Éppen ezért magasra kell tűzni a célt, tegyünk meg mindent az isteni ideál eléréséért, és ne próbáljuk igazolni, mentegetni a bűnt egy sor kifogással és a kultúra sajátosságainak emlegetésével!


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: