TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Ellen G. White: A nagy küzdelem. Budapest, 1985, H. N. Adventista Egyház. „Isten változhatatlan törvénye” c. fejezet, 386-401. o.

„Isten azt akarja, hogy felismerjük: övé az elménk, lelkünk és a testünk – mindenünk. A teremtés és a megváltás jogán is hozzá tartozunk. Teremtőnkként igényt tart maradéktalan szolgálatunkra. Megváltónkként igényli és joga is van minden mást felülmúló szeretetünkre… Övé a testünk, a lelkünk, az életünk, nemcsak azért, mert tőle kaptuk ajándékba, hanem azért is, mert állandóan eláraszt ajándékaival és erőt ad képességeink gyakorlásához” (Ellen G. White: God’s Amazing Grace. 245. o.).

„Így szól az Úr: ’Ha megtartóztatod szombaton lábadat, és nem űzöd kedvtelésedet szent napomon, és a szombatot gyönyörűségnek hívod, az Úr szent és dicsőséges napjának… akkor gyönyörűséged lesz az Úrban’ (Ézs 58:13-14). Mindazoknak, akik a szombatot Krisztus teremtő és megváltó hatalmának jeleként fogadják el, örömük lesz benne. Krisztust látják általa, Őbenne gyönyörködnek. A szombat rávilágít a teremtés művére mint az Ő hatalmas, megváltó erejének bizonyítékára. Az elveszett édeni békére emlékeztet, és az Üdvözítő által helyreállított békéről beszél. S a természetben minden az Ő hívását ismétli: ’Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket’ (Mt 11:28)” (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó. 236. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Jer 31:33 verse így hangzik: „Hanem ez lesz a szövetség, amelyet e napok után az Izráel házával kötök, azt mondja az Úr: Törvényemet az ő belsejökbe helyezem, és az ő szívökbe írom be, és Istenökké leszek, ők pedig népemmé lesznek.” Némelyek azt próbálják kimutatni ebből a szakaszból, hogy az új szövetségben hatályon kívül került a törvény (ill. pontosabban a hetedik napi szombat). Mi a hiba ezzel az érveléssel? Valójában hogyan erősíti meg a fent nevezett bibliaszöveg az adventista álláspontot a törvénnyel – és benne a szombattal – kapcsolatban?

2) Hisszük, hogy be kell tartani a törvényt, így a szombat parancsolatát is. Ezzel együtt miért fontos őrizkednünk a törvényeskedés csapdájától? A csoportban beszélgessünk arról, hogy mit jelent a törvényeskedés és hogyan kerülhetjük el!

3) Gondolkozzunk azon, hogy mi a törvény szerepe a nagy küzdelemben! Sátán miért fordít különös figyelmet éppen a szombat parancsolatára, amikor Isten ellen támad? Miért volt ez olyan „remek” választás a részéről?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: