A SZOMBAT ÉS AZ EVANGÉLIUM

A tegnapi rész utolsó kérdésében megemlítettük 2Móz 20:11-12 és 5Móz 5:15 verseit is. Itt látjuk, hogy a szombat két dologra is rámutat: a teremtésre és a megváltásra, és e kettő igen szorosan kötődik egymáshoz a Bibliában. Nemcsak Teremtőnk az Isten, hanem Megváltónk is. Ezt tapasztaljuk hetente, minden hetedik napon, amikor szombaton megpihenünk „a parancsolat szerint” (Lk 23:57), mint az asszonyok, „kik vele Galileából jöttek” (Lk 23:55).

Olvassuk el Jn 1:1-14 és Kol 1:14-16 szakaszát! Hogyan kapcsolódik össze az, hogy Jézus a Teremtő és a Megváltó?

„Mivel az isteni törvény éppolyan szent, mint Isten maga, áthágásáért csak az szerezhet engesztelést, aki Istennel egyenlő. A törvény átkától csakis Krisztus válthatta meg a bűnös embert, és egyedül Ő teremthetett ismét összhangot a Menny és az ember között” (Ellen G. White: God’s Amazing Grace. 42. o.). Jézus csak azért válthatta meg a bűnös emberiséget, mert Ő a Teremtő, egyenlő Istennel, mivel „minden őáltala lett… ami lett” (Jn 1:3).

A szombat Krisztusra mutat, aki Teremtő és Megváltó is egyben, ennélfogva a szombat a kegyelem evangéliumának erőteljes jelképe. Amikor szombaton megpihenünk, ezzel gyakorlatilag azt mutatjuk be, hogy nem a törvény cselekedeteiből üdvözülünk, hanem az által, amit Krisztus tett értünk. Így a szombati nyugalom a Jézusban nyerhető nyugalom szimbóluma lett (lásd Zsid 4:3-9).

Az üdvösség helyreállítás is, újjáteremtés, ami ugyan most kezdődik, amikor elfogadjuk Jézust (lásd 2Kor 5:17; Gal 6:15), viszont akkor ér csúcspontjára, amikor Isten új eget és új földet teremt (lásd Ézs 65:17; Jel 21:5). Ezek a versek még világosabban mutatják, hogyan kapcsolódik egymáshoz a teremtés és a megváltás, valamint hogyan foglalja magában e két fontos igazságot a Tízparancsolat egyik rendelkezése, a szombat parancsolata.

Ha szombatünneplőknek mondjuk magunkat és megpihenünk szombaton, az egy dolog – ezt az írástudók és a farizeusok is gyakorolták. Az azonban már egészen más kérdés, hogy tapasztaljuk-e a szombat teljességét, minden gazdagságát. Milyen a szombatünneplésünk? Mit tehetnénk, hogy jobban érezzük azokat a lelki és fizikai áldásokat, amelyeket Isten kínál fel nekünk a nyugalom napján?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: