ISTEN TÖRVÉNYEI ÉS RENDELÉSEI

A tóráh szó általánosan használt héber kifejezés az Ószövetségben, amit általában úgy fordítanak, hogy törvény. Az Újszövetség a görög nomosz (törvény) szóval fordítja. A tóráh azt jelenti, hogy „irányítás”, „utasítás”, „tanítás”. A Bibliában feljegyzéseket találunk Istennek az emberiséggel tartott kapcsolatáról, ebből következően a bibliai törvény vonatkozik Isten minden utasítására, amit népének adott. Mivel Isten jó és igaz, aki népét jóságban is igazságban vezeti, tanítja, joggal következtethetünk arra, hogy törvénye igazságát és jóságát mutatja be. Ahogy mondani szoktuk: a törvény Isten jellemének tükre.

Mit árulnak el a következő szövegek a törvényről és végső soron Istenről? Zsolt 19:8-9; 119:151-152, 172; Róm 7:12

Isten kinyilatkoztatta önmagát az emberiség számára a Bibliában. Szent lapjait olvasva szembesülünk azoknak az anyagoknak a bőséges tárházával, amelyek alapjában véve irányt mutatnak, tanítást adnak az emberi élet különböző területeire, az erkölcsre, az etikára, az egészségre, a nemi életre, az étrendre, a munkára stb. vonatkozóan. E rendelkezések között vannak egyetemes érvényűek, mások pedig nyilván meghatározott kereteken belül, egy bizonyos időre szóltak. Azonban mind Isten rendelései (tóráh), éppen ezért a legnagyobb gonddal kell kialakítanunk azokat az elveket, amelyek segítenek megérteni, mi egyetemes érvényű és mi korlátozott. A hetednapi adventisták számos más keresztény közösséghez hasonlóan külön csoportba sorolják a „ceremoniális” törvényeket (a megváltási tervet szimbólumok és szertartások által bemutató rendelkezések), a „polgári” törvényeket (az ókori Izráel közösségi életét szabályozó rendeletek) és az „erkölcsi” törvényeket (Istennek az emberi viselkedést szabályozó utasításai).

Mózes harmadik könyvében igen sok ceremoniális törvényt találunk, főként a szentélyszolgálatokra és a szertartási rendre vonatkozóan. Mindezek hátterében megmutatkozik a polgári törvények jellege és az igazságosság elve, mint pl. 2Móz 23:1-9 szakaszában is. Azután ott van az erkölcsi törvény, a Tízparancsolat, amit (legalábbis elméletileg) a legtöbb keresztény most is Isten törvényének fogad el.

Olvassuk át 2Móz 23:1-9 szakaszát! Milyen egyetemes erkölcsi elveket találunk ebben a részben, amelyeket Isten kifejezetten az ókori Izráelnek adott?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: