TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

A hetedik napot ünneplő adventisták hitelvei. Budapest, 1997, Advent Kiadó. 14-17. fejezetek.

„A keresztség az egyik legszentebb és legfontosabb szertartás, jelentőségét alaposan meg kell érteni. Jelentése magában foglalja a bűnbánatot és a Krisztus Jézussal való új élet kezdetét. Nem kell szükségtelenül sürgetni a szertartásában való részesedést. A szülők és gyermekek is vegyék számításba mindazt, amivel jár” (Ellen G. White: Testimonies for the Church. 6. köt. 93. o.).

„A páska Izráel népének szabadulására mutatott vissza, ugyanakkor előre is mutatott, Krisztusra, Isten Bárányára, aki a bűnös emberért öletett meg. Az ajtófélfára hintett vér szimbolizálta Krisztus engesztelő vérét, valamint azt, hogy a bűnös embernek folyamatosan Krisztus vére érdemeire kell hagyatkoznia, csak így lehet biztonságban Sátán hatalmától és a végső megváltás tekintetében” (Ellen G. White: The Spirit of Prophecy. 1. köt. 201. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Mikor gyakoroltuk utoljára a lábmosás szertartását? Miért olyan fontos részt venni benne?

2) Milyen hasonlattal érzékelteti Péter apostol a keresztség jelentését 1Pt 3:20-21 verseiben?

3) Sokféle képtelenséggel vádolták az őskeresztényeket, többek között azzal, hogy emberevők, amit Jézus szavaival próbáltak igazolni: „Monda azért nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek: Ha nem eszitek az ember Fiának testét és nem isszátok az ő vérét, nincs élet bennetek. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom azt az utolsó napon. Mert az én testem bizony étel és az én vérem bizony ital. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az énbennem lakozik és én is abban” (Jn 6:53-56). Milyen tanítást adott Jézus e szavakkal? Miért kell helyesen megérteni az ehhez hasonló szakaszok lelki jelentését?

4) Beszéljünk az úrvacsorai istentisztelet közösségi vonatkozásairól a csoportban! Hogyan mutat rá a tagok egymás iránti, ill. a kívülállók iránti kötelezettségeire ez a szertartás?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: