TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

„Ha valaki heves vérmérsékletű, lobbanékony és testvérei fölötti hatalomra tör, úgy érezve, hogy jogában áll saját akaratát uralkodó erővé tenni, az a legjobb és az egyetlen biztos út, ha eltávolítjuk, nehogy nagyobb baj történjen, saját lelkét elveszítse és veszélybe sodorja másokét is… Az Isten öröksége feletti uralomvágy mindenképpen ellenhatást vált ki, ha az ilyen ember nem változtat magatartásán… Pozíciója révén az ember egy cseppet sem lesz nagyobb Isten szemében. Az Úr egyedül a jellemet értékeli” (Ellen G. White: Testimonies to Ministers and Gospel Workers. 362. o.).

„Krisztus egyházának az a küldetése, hogy mentse a vesztébe rohanó bűnöst. Be kell mutatnia Isten szeretetét az embereknek, e szeretettel megnyerve őket Krisztusnak. A jelenvaló igazságot el kell juttatni a föld sötét zugaiba, és ez a munka talán az otthonban kezdődik” (Ellen G. White: Testimonies for the Church. 3. köt. 381. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Nem kérdés, hogy az egyház, a mi egyházunk küzd bizonyos problémákkal. Jézus erre a következő magyarázatot adta: „Hasonlatos a mennyeknek országa az emberhez, aki az ő földébe jó magot vetett; De mikor az emberek alusznak vala, eljöve az ő ellensége és konkolyt vete a búza közé, és elméne” (Mt 13:24-25). Olvassuk el a példázat többi részét is! Hogyan érthetjük Jézus szavait egyházunk vonatkozásában? Hogyan viszonyuljunk azokhoz, akik problémákat okoznak? Vajon semmiképpen nem lehet kizárni senkit (lásd még pl. Róm 16:17; Tit 3:10-11)?

2) Mit mondanánk annak, aki szerint az egyház megromlott, ezért elszakad a közösségtől és inkább maga marad?

3) Egyházunk elfogadja a „minden hívő papsága” gondolatát. Mit jelent ez? Milyen felelősséget hárít e felfogás minden hívőre, egyénileg ránk?

4) Beszélgessünk a csoportban arról, hogy mi minden fenyegetheti egyházunk egységét! A múltban milyen kérdések idéztek elő megoszlást? Mit tanulhatunk a múltból, ami megakadályozná hasonló dolgok előfordulását a jövőben?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: