TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Ellen G. White: Az apostolok története. 4. kiad. Budapest, 2001, Advent Kiadó. „Felhívás magasabb rendű életre” c. fejezet, 205-208. o.

„Minden lélekben kétféle erő vív kemény csatát a győzelemért. Sátán vezetésével a hitetlenség felsorakoztatja erőit, hogy elvágjon az erő Forrásától. A hit is felvonultatja csapatait, amelyeknek élén Krisztus, hitünk szerzője és bevégzője áll. A küzdelem óráról órára dúl, a mennyei lények szeme előtt. Ebben a harcban az a nagy kérdés, hogy ki szerzi meg az uralmat. Erről mindenkinek magának kell meghoznia a döntést, mindenki részes a küzdelemben, vagy az egyik, vagy a másik oldalon harcol. A harcból nincs menekvés… Az Ige arra biztat, hogy készüljünk a harcra: ’legyetek erősek az Úrban, és az ő hatalmas erejében. Öltözzétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben’ (Ef 6:10-11). Majd ismét hangzik a figyelmeztetés: ’Annakokáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellentállhassatok ama gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok’ (13. vers)” (Ellen G. White: Sons and Daughters of God. 328. o.).

„Fel kell öltenünk a fegyverzet minden egyes darabját, majd szilárdan meg kell állnunk. Az Úr megtisztelt azzal, hogy katonáiul választott. Küzdjünk hát bátran érte, minden tettünkkel őrizve az igazságot. A lélek jólétéhez elengedhetetlen, hogy minden ügyünkben becsülettel járjunk el. Miközben a saját hajlamaink feletti győzelemre törekszünk, Szentlelke által segít az Úr, hogy minden tettünket körültekintően vigyük végbe, nehogy alkalmat adjunk az ellenségnek rosszat mondani az igazságról. Mellvértként vegyük fel az Isten által védelmezett igazságot, aminek viselése mindenki számára kiváltság lehet. Ez fogja védelmezni lelki életünket” (Ellen G. White megjegyzése, The SDA Bible Commentary. 6. köt. 1119. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) E heti tanulmányunk kiemeli, hogy mindannyian személyesen részt veszünk a küzdelemben, keresztényként azonban egy szélesebb közösség tagjai vagyunk. A közösség egésze hogyan segíthet az egyes embereknek saját harcukban? Gyakorlatilag hogyan segíthet a közösség a különféle formában jelentkező lelki szükségletek terén?

2) A Bibliában központi szerepet játszó nagy küzdelem gondolatának valóságát hogyan érzékeltetik még szemléletesebben Pál apostolnak a katonai élet köréből vett hasonlatai? Miért fontos tisztában lennünk e küzdelem valóságával? Ugyan melyik katona nincs tisztában a harcmezőn azzal, hogy háborúban harcol?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: