ÁLLANDÓ IMÁDSÁG

Ef 6:18 versében ezt olvassuk: „imádkozván minden időben”, ami természetes módon kapcsolódik az előző vershez. Fogalmazhatnánk úgy is, hogy a mennyei fegyverzet felvételéhez, felöltéséhez és elfogadásához egyaránt Istenre kell hagyatkoznunk. Ebből következően „az imádság nem egy újabb darabja a fegyverzetnek; inkább az ima jellemezze a lelkületét, a módját annak, ahogyan a fegyverzetet hordjuk, a csatát vívjuk. Pál arra biztat, hogy ilyen legyen az állandó lelkiállapotunk, a hozzáállásunk. Istennel való folytonos kapcsolat jellemezzen” (The SDA Bible Commentary. 6. köt. 1046. o.)!

Tanulmányozzuk Ef 6:18 versét alaposan! Pál imára késztető szavai közül melyek utalnak az éberségre és a fegyelemre?

A Bibliában gyakori a felszólítás, hogy ne hagyjuk abba az imádkozást (Lk 18:1; Róm 12:12; Fil 4:6; Kol 4:2; 1Thessz 5:17). Ám Efézus 6. fejezetében, a gonosz erőkkel való küzdelemmel kapcsolatban Pál azt emeli ki, hogy az élet minden alkalmát ima övezze. Nem kis feladat a keresztények számára, hogy így viszonyuljanak az imádsághoz, leginkább azért, mert hajlamosak vagyunk a nehéz pillanatokban először ösztönszerűen a barátokkal, munkatársakkal megbeszélni az adott kérdéseket. Persze ez nem baj és meg is van a maga szerepe. Mégis mindig az ima legyen az első védelmi vonal, ez legyen az, amit „szüntelen” teszünk!

Ef 6:18 versében így olvassuk: „imádkozván minden időben”, majd az apostol arra figyelmeztet, hogy vigyázzunk. Mire kell vigyázni és miért?

Jézus a Gecsemáné-kertben azt mondta Péternek és a többi tanítványnak, akik aludtak, amikor rájuk talált, hogy vigyázzanak és imádkozzanak (Mk 14:38). Jézus már korábban is figyelmeztette őket, hogy vigyázzanak (Mk 13:33-37). Lukács a vigyázást összekapcsolja az imádsággal, mint ami állandó lelki erőt ad a kereszténynek. Ef 6:18 verse a másokért való imádságot hangsúlyozza. Kétségtelen, másokért imádkozva mi magunk is megerősödünk lelkileg, jobban felvértezzük magunkat az előttünk álló harcra, bármilyen formában is jelentkezzen.

Lelkileg miért jelent az többet számunkra, ha magunkért imádkozunk, mint amikor mások imádkoznak értünk (még ha az is nagyon fontos)? Saját imánk következtében mi történik, ami akkor nem lesz meg, ha más imádkozik értünk?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: