SISAK ÉS KARD

Ef 6:17 versében olvasunk az üdvösség sisakjáról. Ez a kép minden bizonnyal Ézs 59:17-ből ered, még ha Pálnál másként is használatos. Ézsaiás könyve 59. fejezetében Isten ölti fel a szabadítás sisakját, Ef 6:17 versében pedig a hívőnek kell felvenni azt. Míg a fegyverzet előbb említett darabjait talán letették, majd a katonák felemelték, a sisakot valószínűleg a kezükbe adták. Talán ez is érzékelteti, hogy az üdvösség egészében véve ajándék.

1Thessz 5:8 versében Pál a sisakra azt írja, hogy „az üdvösségnek reménysége”, Ef 6:17 versében pedig egyszerűen csak üdvösségnek nevezi. Miért mondható védelmi felszerelésnek az üdvösség? A hangsúlyeltolódás mennyiben világít erre rá?

Az Újszövetség szerint az üdvösség már a jelenben tapasztalható, de majd akkor teljesedik ki, amikor az örökkévalóságban a gonoszság minden fajtájától megszabadulunk. Az üdvösség sisakját, amit Isten visel (Ézs 59:17), védelem gyanánt megkapja a hívő. Az ördög támadásainak az a végső célja, hogy az üdvösségtől megfossza a keresztényeket, éppen ezért a csata túléléséhez erős védelem az üdvbizonyosság, aminek nem a saját cselekedeteink képezik alapját. A hívő a zsoltárossal együtt valóban kijelentheti minden lelki harcban: „Én Uram, Istenem, szabadításom ereje: fedezd be fejemet a háború napján” (Zsolt 140:8)!

Az üdvösség sisakjának említése után „a Léleknek kardja” következik, ez pedig Isten Igéje. Hasonlítsuk össze Ef 6:17 és Zsid 4:12 verseit! Milyen fontos üzenetet találunk e szavakban, különösen a Sátánnal folytatott küzdelem vonatkozásában?

Jézus megkísértésének története Mt 4:1-10 szakaszában szép példája annak, hogyan lehet hathatós fegyver Isten Igéje. Ez a rész arra is készteti a hívőket, hogy erősítsék meg magukat az Írásban kinyilatkoztatott igazságokkal.

Annyiféle erő igyekszik gyengíteni a Bibliába vetett bizalmunkat. Nevezzünk meg néhányat közülük, amelyek a mi társadalmunkban, kultúránkban, gyülekezetünkben felismerhetők! Hogyan védhetünk ki minden olyan (időnként burkolt formában jelentkező) próbálkozást, ami gyengítené a Bibliába vetett hitünket?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: