FELKÉSZÜLÉS ÉS A HIT PAJZSA

A római katonák öltözetének olyannak kellett lenni, hogy a járásukat semmi ne akadályozza még nehéz terepen sem. Ezért gyakran éles szegekkel kivert lábbelit viseltek, ami nem csúszott. Ennek hasonlatára utalt Pál „a békesség evangéliumának készsége” (Ef 6:15) kifejezéssel.

Olvassuk el Ézs 52:7, Róm 10:15 és Ef 6:15 verseit! Pál bizonyára arra gondolt, hogy a keresztények legyenek kitartóak az élet küzdelmében. A békesség evangéliuma milyen értelemben ad biztosságot a keresztényeknek a lelki küzdelem során?

Más fordításokban így hangzik Ef 6:15: „felsaruzva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével” (új prot. ford.); „sarunak meg a készséget viseljétek a békesség evangéliumának hirdetésére” (SZIT). Az a görög szó a kulcs, ami azt jelenti, hogy „felkészültség”, „készenlét”. Ebből következően a békesség evangéliuma, mint biztos alap, az a békesség, amit a keresztény azért élvez, mert Krisztus vére által megbékélt Istennel. Megbékélése teszi lehetővé, hogy a hívő szilárdan megvesse a lábát a mindannyiunk által tapasztalt lelki küzdelmek idején.

Pál felsorolásában a fegyverzet következő darabja a pajzs – ehhez hasonlítja az apostol a hitet (Ef 6:16). Bevezetésül ezt mondja: „mindezekhez…” Vajon mit akart ezzel kifejezni?

A pajzsnak fordított szó a görögben az „ajtó” szóból ered. A pajzs mérete 1.3 x 0.8 méter volt, és két, egymásra ragasztott falemez alkotta, amit ajtó formájúra készítettek el. Akkoriban a nyílvesszőket szurokba mártották és meggyújtották, ezért a pajzsot bőrréteggel vonták be, hogy ne gyulladjon meg egykönnyen, a nyílvesszők hegyét pedig eltompítsa. A védelmi felszerelések között a pajzs volt az egyik legfontosabb.

Nem nehéz meglátni a lelki párhuzamot: Sátán „tüzes nyilai” közé tartozik a testi vágy, a kétely, a kapzsiság, a hiúság stb. „A pajzsként előre tartott hit azonban mindet megállítja, kioltja lángját, a nyílvesszők a földre hullnak, nem árthatnak” (The SDA Bible Commentary. 6. köt. 1045. o.). Ez a hit elsősorban a cselekvő hit, aminek ugyan része a tantételbeli igazság, de a puszta hitnél továbbmegy. Az ellenség támadásaival szemben tanúsított aktív védekezésben mutatkozik meg. Természetesen nem menthetjük meg önmagunkat, nem állhatunk ki az ördög ellen egyedül. Küzdelmeink közben naponta az Urat és az Ő útjait kell választanunk, nem azt, amit az ördög hoz elénk.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: