AZ IGAZLELKŰSÉG ÖVE ÉS AZ IGAZSÁG MELLVASA

„Álljatok hát elő, körülövezvén derekatokat igazlelkűséggel, és felöltözvén az igazságnak mellvasába” (Ef 6:14).

Talán kissé nehéz lenne pontosan megmondani, mivel is kellett felövezniük magukat, de Ef 6:14 versében Pál arra a bőr körülkötőre utalhatott, ami bizonyos védelmet nyújtott az altestnek, ugyanakkor nem gátolta a szabad mozgást, cselekvést. Ebben az esetben az alapfelszerelés része volt. Pál ehhez hasonlította az igazlelkűséget.

Az igazlelkűség öve mellett az apostol még megemlíti az igazság mellvasát is. Egy versen belül ír a kettőről, összekapcsolva az igazságot az igazságossággal, hűséggel.

Keressük ki a következő igehelyeket: 1Kir 3:6; Zsolt 15:2; 96:13; Péld 12:16; Ézs 48:1; 2Kor 6:7; Ef 5:9! Hogyan világítanak rá az igazság és az igazságosság (hűség) kapcsolatára? Miért fontos megértenünk ezt, amikor lelki védelmet keresünk a nagy küzdelemben?

Amikor a lelki küzdelem vonatkozásában Pál az igazság mellvasáról beszél, akkor erkölcsi kérdések forognak a gondolataiban. A sötétség erőivel szembeni harcban a keresztény számára éppen annyira fontos a helyes cselekedet és az igazság gyakorlása, más szóval, az igazság megélése, mint a páncél a csatatéren harcoló katona számára. Amikor nem gyakoroljuk az igazság cselekedeteit, ha hátat fordítunk annak, amiről pedig tudjuk, hogy az az igazság, könnyű prédának bizonyulunk Sátán számára, mert a fegyverzetünkben hiányosság mutatkozik.

Az igazság igaz életet is jelent, ugyanakkor gondolnunk kell az igazság egyéb vetületeire is, Krisztus igazságára, ami betakar és ami továbbra is egyetlen reményünk marad az üdvösségre! Ameddig ragaszkodunk ehhez, hogy Jézus az üdvösségünk alapja, védelmet élvezünk Sátán egyik leghatásosabb lelki támadásával, a csüggedéssel szemben.

Éreztünk már kísértést arra, hogy feladjuk hitéletünket, mert elcsüggesztett az életünk, a jellemünk vagy az, amit tettünk? Ha igen, akkor átérezzük annak fontosságát, hogy Krisztus igazsága erős védelem Sátán támadásai ellen?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: