„Felfegyverkezni” a győzelemhez

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: Márk 14:38; Róma 10:15; 2Korinthus 6:7;

Efézus 5:9; 6:14-18; 1Thesszalonika 5:8

„Annakokáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellentállhassatok ama gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok” (Ef 6:13).

KULCSGONDOLAT: Minden hívőnek személyesen, egyénileg kell felfegyverkezni, hiszen mindannyian egyénileg, személyesen vívjuk a nagy küzdelem ránk eső csatáit.

Sátánnak az a végső célja, hogy alattvalói olyan hűségét biztosítsa magának, amilyennel Krisztust övezik az igaz hívők. A megtérés előtt az ember az ördög birodalmának része, aki uralkodik felette. A megtérés ugyan kiszakítja a hívőt az ördög uralma alól, mégsem töri meg teljesen a gonosz hatalmát. Ilyenkor Sátán fokozott erőfeszítéssel igyekszik tönkretenni az ember hitét, hogy visszaszerezze magának. Kész bevetni a megtévesztő fortélyok hatalmas körét, amelyeket a Szentírás így nevez: „az ördögnek minden ravaszsága” (Ef 6:11). Végeredményben azonban bármilyen csaláshoz, fortélyhoz vagy cselhez folyamodik is az ellenség, senkit sem szakíthat el Krisztustól, aki eltökélte, hogy hűségesen kitart az Úr mellett (Sátán megnehezítheti az ember életét, de ez már egészen más dolog).

E heti tanulmányunk a kereszténynek az ebben a harcban használatos fegyverzetére összpontosítja a figyelmet. Egyedül az jelent védelmet, ha Isten minden fegyverét felöltjük. Éppen ezért kell megismernünk, melyek ezek, hiszen nélkülük bizonyára az ellenség prédájává válnánk, velük azonban biztos a győzelem!


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: