TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó. „Ne nyugtalankodjék a ti szívetek!” c. fejezet, 569-589. o.; Szemelvények Ellen G. White írásaiból. 3. köt. Budapest, 2010, Advent Kiadó. „Tudomány és kinyilatkoztatás” c. fejezet, 281-282. o.

„Jézus, Isten iránti engedelmességgel és hittel győzött. Az apostol által így szól hozzánk: ’Engedelmeskedjetek azért az Istennek; álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok’ (Jak 4:7-8). Nem menekülhetünk meg a kísértő hatalmától – legyőzte az emberiséget, és ha saját erőnkből próbálunk megállni, áldozatul esünk fortélyainak. Ám ’erős torony az Úrnak neve, ahhoz folyamodik az igaz, és bátorságos lészen’ (Péld 18:10). Sátán retteg és menekül még a leggyengébb lélek elől is, aki az Ő hatalmas nevében talál menedéket” (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó. 100. o.).

„Minden töredelmes lélek védelme a Szentlélek mindenható ereje. Krisztus nem engedi az ellenség hatalmába kerülni a bűnbánattal és hittel Hozzá folyamodókat. A Megváltó megkísértett, megpróbált gyermekei mellett áll. Vele nem létezik kudarc, veszteség, lehetetlenség vagy vereség – mindent megcselekedhetünk Általa, aki megerősít. Amikor jönnek a próbák és kísértések, ne várd, hogy úrrá leszel minden nehézségen, hanem tekints Jézusra, segítődre! Egyes keresztények túlságosan sokat gondolnak Sátán hatalmára, és sokat is beszélnek róla. Ellenségükről gondolkoznak, ellene imádkoznak erőért, róla beszélnek, míg egyre nagyobbnak és nagyobbnak látszik képzeletükben. Igaz, hogy Sátán igen erős lény, de hála Istennek, hatalmas Megváltónk van, aki kiűzte a gonoszt a mennyből. Sátánnak tetszik, ha felnagyítjuk erejét. Miért nem Jézusról beszélünk? Miért nem magasztaljuk az Ő erejét és szeretetét” (i. m. 415-416. o.)?

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Gondoljunk néhány olyan példára, amit a héten említettünk a Bibliában bemutatott győzelmekkel kapcsolatban! Milyen hasonló eseteket látunk ma? Tehetünk érte, és ha igen, akkor mit, hogy gyakoribb legyen az efféle tapasztalat?

2) Mit jelent „közeledni Istenhez”, amire az előbbi White-idézet is utal? Hogyan tehetjük ezt? Beszélgessünk a csoportban arról, hogy mi szükséges hozzá! Mi következik ebből?

3) Képzeljük magunkat Péter helyébe, amikor az emberek örültek, ha legalább az árnyékát megérinthették! Hogyan hatna ránk lelkileg egy ilyen helyzet? Egyedül mi adhat biztonságot hasonló esetben?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: