A GYŐZELEM REMÉNYE

Nemcsak a feltételek adottak ahhoz, hogy a keresztény győzhessen a gonosz erők felett. A Biblia kifejezetten megadja a győzelem reményét.

Mit taglal Pál Róm 8:26-39 verseiben? Mivel indokolja, hogy a hívők bizalommal nézhetnek a jövőbe? Vegyük számba e szakasz sok nagyszerű ígéretét és bátorító szavát! Megint csak az a kérdés: Mit tehetünk, hogy mindez ne csak teológiai elmélet, szépen hangzó szólam legyen, hanem valóban képesek legyünk Isten Igéjének itt megfogalmazott, világos tanításai szerint élni?

Róm 8:29-30 szakasza felett számos vitát folytattak már a predesztinációval kapcsolatban. A kérdéses rész azonban egy nagyszerű ígéret összefüggésében jelenik meg. Pál legalább két komoly okot mond arra, hogy miért bízhatnak a keresztények az Úrban. Először is, a Lélek segítségünkre van megpróbáltatásaink között és imádságainkban. Másodszor pedig, Isten örök tervének megfelelően végső soron minden – még a nehézség is – a keresztények javát szolgálja (bármennyire nehéz ezt megérteni pillanatnyilag). A hitből és nem látásból való életnek valóban döntő eleme az, hogy az ember akkor is tud bízni Istenben, ha nehézségei vannak.

A 29-30. versekben igazolja Pál a bizalmat, amiről a 28. versben ír. Bemutatja, hogyan bontakozik ki Isten terve azok érdekében, akik szeretik Őt. E cél elérésének részét képezi a megváltás egész folyamata.

Pál a keresztények bizalmát erősíti. Érvelésének mi a csúcspontja (31-34. versek)? Tanulmányozzuk főleg a 31. verset! Mit mond ez a rész személyesen nekünk a nagy küzdelem összefüggésében?

Róm 8:35-39 szakasza felvonultatja előttünk mindazt, ami felett győzhet a hívő. Figyeljük meg, hogy a felsorolásban szerepelnek a „fejedelemségek és hatalmasságok”. Az apostol által említettek köre arra utal, hogy a világegyetemben nincs semmi, amit Jézusnak köszönhetően le ne győzhetnénk.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: